Tra cứu danh mục sản phẩm (14-06-2019)

MÃ SỐ

SỐ CV ĐẾN TCTS

CƠ SỞ CÔNG BỐ

TÊN SẢN PHẨM

TN/NK

02000001

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW SUPER VIRKON

Trong nước

02000002

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW BACTOSEPT

Trong nước

02000003

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW SUPER TCCA

Trong nước

02000004

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW TCCA

Trong nước

02000005

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW VỈRKON

Trong nước

02000006

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW POND

Trong nước

02000007

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW BACTOMIX B

Trong nước

02000008

1140

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW BROM

Trong nước

02000009

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW BACTOMIX A

Trong nước

02000010

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW POLY BAC

Trong nước

02000011

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW LACTIC

Trong nước

02000012

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW CLEAN

Trong nước

02000013

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW SUPER MICROMIX

Trong nước

02000014

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW MICROMIX

Trong nước

02000015

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW OXYGEN

Trong nước

02000016

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW BLANCE

Trong nước

01000017

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW HEALTH

Trong nước

01000018

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW COVER

Trong nước

01000019

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW FEED

Trong nước

01000020

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW BIOTIC

Trong nước

03000021

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW SUPER SHRIMP

Trong nước

03000022

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW SUPER HEALTH

Trong nước

03000023

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW ZYME

Trong nước

03000024

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW MINERAL

Trong nước

03000025

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW SHRIMP

Trong nước

02000026

1140

08/04/2019

Công ty TNHH GROWBEST HEALTH

Đ/C: Số 186 Điệm Biêm Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GROW SUPER BROM

Trong nước

02000027

1142

08/04/2019

Công ty TNHH MTV Đầu tư SX – TM – XNK Minh Quang

Địa chỉ: Số 41A1 đường số 437, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

BKC - 80

Trong nước

02000028

1142

08/04/2019

Công ty TNHH MTV Đầu tư SX – TM – XNK Minh Quang

Địa chỉ: Số 41A1 đường số 437, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

YUCCA ZEO

Trong nước

01000029

1142

08/04/2019

Công ty TNHH MTV Đầu tư SX – TM – XNK Minh Quang

Địa chỉ: Số 41A1 đường số 437, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Vita Pro

Trong nước

02000030

1142

08/04/2019

Công ty TNHH MTV Đầu tư SX – TM – XNK Minh Quang

Địa chỉ: Số 41A1 đường số 437, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

IODINNE USA

Trong nước

02000031

1142

08/04/2019

Công ty TNHH MTV Đầu tư SX – TM – XNK Minh Quang

Địa chỉ: Số 41A1 đường số 437, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

YUCCA BEST

Trong nước

02000032

1142

08/04/2019

Công ty TNHH MTV Đầu tư SX – TM – XNK Minh Quang

Địa chỉ: Số 41A1 đường số 437, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

SUPER ALKALINE

Trong nước

02000033

1142

08/04/2019

Công ty TNHH MTV Đầu tư SX – TM – XNK Minh Quang

Địa chỉ: Số 41A1 đường số 437, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

TCCA 90

Trong nước

02000034

1145

08/04/2019

Công ty TNHH Quốc tế Nông Nghiệp Việt

Địa chỉ: 331/11 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ chí Minh

IODNE MAX 99

Trong nước

02000035

1145

08/04/2019

Công ty TNHH Quốc tế Nông Nghiệp Việt

Địa chỉ: 331/11 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ chí Minh

BKC MAX 99

Trong nước

02000036

1146

08/04/2019

Công ty TNHH SX-TM-XNK Hiệp Thành Phát VINA

Địa chỉ: 138/4 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

BKC BEST

Trong nước

02000037

1145

08/04/2019

Công ty TNHH Quốc tế Nông Nghiệp Việt

Địa chỉ: 331/11 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ chí Minh

BIO CARE

Trong nước

01000038

1147

08/04/2019

Công ty TNHH SX-TM Bảo Minh Châu

Địa chỉ: 43/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

BIO-GOOD

Trong nước

02000039

1147

08/04/2019

Công ty TNHH SX-TM Bảo Minh Châu

Địa chỉ: 43/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

SUPER-BIO

Trong nước

02000040

1147

08/04/2019

Công ty TNHH SX-TM Bảo Minh Châu

Địa chỉ: 43/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

LAFUSA

Trong nước

02000041

1147

08/04/2019

Công ty TNHH SX-TM Bảo Minh Châu

Địa chỉ: 43/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

DE-ALU

Trong nước

02000042

1147

08/04/2019

Công ty TNHH SX-TM Bảo Minh Châu

Địa chỉ: 43/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

BKC USA

Trong nước

02000043

1147

08/04/2019

Công ty TNHH SX-TM Bảo Minh Châu

Địa chỉ: 43/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

KILL OSS

Trong nước

02000044

1148

08/04/2019

Công ty TNHH Nông Nghiệp Lúa Vàng

Địa chỉ: 84/15/12 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

SOS

Trong nước

02000045

1504

26/04/2019

Công ty TNHH Thủy Sản Khánh Hưng

Địa chỉ: 331/70/5 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

 

BKC KH

Trong nước

02000046

1504

26/04/2019

Công ty TNHH Thủy Sản Khánh Hưng

Địa chỉ: 331/70/5 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

 

KILL-ALL

Trong nước

01000047

1504

26/04/2019

Công ty TNHH Thủy Sản Khánh Hưng

Địa chỉ: 331/70/5 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

 

KH-IODINE GOLD

Trong nước

02000048

1504

26/04/2019

Công ty TNHH Thủy Sản Khánh Hưng

Địa chỉ: 331/70/5 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

 

YUCCA-PUTE

Trong nước

01000049

1152
08/04/2019

 

Công ty TNHH Quốc Tế Hoa Kỳ

Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Mười, Phường 4, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

B12 – HK

Trong nước

02000050


1150

08/04/2019

 

Công ty TNHH Tường Vỹ VET – VINA

Địa chỉ: Số 756, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

TV-ZETFISH

Trong nước

02000051


1150

08/04/2019

 

Công ty TNHH Tường Vỹ VET – VINA

Địa chỉ: Số 756, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

TV-BKC

Trong nước

02000052


1150

08/04/2019

 

Công ty TNHH Tường Vỹ VET – VINA

Địa chỉ: Số 756, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

TV-IODIN

Trong nước

02000053

1143

08/04/2019

Công ty TNHH SX TM XNK Nguyên Ngọc

Địa chỉ: D15/6V Võ Văn Vân, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

YUCCA – WATER

Trong nước

02000054

1143

08/04/2019

Công ty TNHH SX TM XNK Nguyên Ngọc

Địa chỉ: D15/6V Võ Văn Vân, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

N-DINE

Trong nước

02000055

1143

08/04/2019

Công ty TNHH SX TM XNK Nguyên Ngọc

Địa chỉ: D15/6V Võ Văn Vân, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

CLO – T

Trong nước

01000056

1160

08/04/2019

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn 2-20 g/con

nhãn hiệu CP 9931

Trong nước

01000057

1160

08/04/2019

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn 2-20 g/con

nhãn hiệu CP 9932

Trong nước

01000058

1160

08/04/2019

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn 2-20 g/con

nhãn hiệu CP 9933

Trong nước

01000059

1160

08/04/2019

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn 2-20 g/con

nhãn hiệu CP 9934

Trong nước

01000060

1160

08/04/2019

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn 2-20 g/con

nhãn hiệu CP 9935

Trong nước

01000061

1160

08/04/2019

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn 2-20 g/con

nhãn hiệu CP 9936

Trong nước

01000062

1160

08/04/2019

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn 2-20 g/con

nhãn hiệu CP 9937

Trong nước

02000063

1304

17/04/2019

 

Công ty TNHH  GA MA

Địa chỉ: 134/14 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

GLUTARAL

Trong nước

02000064

1304

17/04/2019

 

Công ty TNHH  GA MA

Địa chỉ: 134/14 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

GA DINE

Trong nước

02000065

1304

17/04/2019

 

Công ty TNHH  GA MA

Địa chỉ: 134/14 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

GM-LUCK

Trong nước

02000066

1303

17/04/2019

Công ty TNHH Nghiên cứu – sản xuất Đất Việt

Địa chỉ: D1/444A, Ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

VIRKON

Trong nước

02000067

1303

17/04/2019

Công ty TNHH Nghiên cứu – sản xuất Đất Việt

Địa chỉ: D1/444A, Ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

IODINE USA

Trong nước

02000068

1303

17/04/2019

Công ty TNHH Nghiên cứu – sản xuất Đất Việt

Địa chỉ: D1/444A, Ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

SUPER CLO

Trong nước

02000069

1319

17/04/2019

Công ty TNHH Phát triển Thương Mại Âu Việt

Địa chỉ: Đường 5 Khu Công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

DEHY

Trong nước

02000070

1144

08/04/2019

Công ty TNHH MTV Gió Mới

Địa chỉ: 154/58 TCH5, KP 11, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

BKC 80

Trong nước

02000071

1144

08/04/2019

Công ty TNHH MTV Gió Mới

Địa chỉ: 154/58 TCH5, KP 11, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

IODINE 90

Trong nước

01000072

1138

08/04/2019

Công ty TNHH TMDV VTNN Minh Hưng

Địa chỉ: Lô 9 Dc-3, đường dọc 3, KCN Phú An Thạch, xã An Thạch, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

HEPAVIT-M

Trong nước

02000073

1165

08/04/2019

Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật NN Hương Giang

Địa chỉ: 12/44 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

POLYMAX

Nhập Khẩu

02000074

1165

08/04/2019

Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật NN Hương Giang

Địa chỉ: 12/44 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

D.O TUFF

Nhập Khẩu

02000075

1165

08/04/2019

Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật NN Hương Giang

 

Địa chỉ: 12/44 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

D-FLOW

Nhập Khẩu

02000076

1165

08/04/2019

Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật NN Hương Giang

Địa chỉ: 12/44 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

SUPPER BENTHOS

Nhập Khẩu

01000077

1343

19/04/2019

 

Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ sản xuất Ngọc Trai

Địa chỉ: Số 20 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

thức ăn cho ấu trùng cá nhãn hiệu NRD 2/3

Nhập Khẩu

01000078

1343

19/04/2019

 

Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ sản xuất Ngọc Trai

Địa chỉ: Số 20 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

thức ăn cho ấu trùng cá nhãn hiệu NRD 3/5

Nhập Khẩu

01000079

1343

19/04/2019

 

Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ sản xuất Ngọc Trai

Địa chỉ: Số 20 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

thức ăn cho ấu trùng cá nhãn hiệu NRD 5/8

Nhập Khẩu

01000080

1343

19/04/2019

 

Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ sản xuất Ngọc Trai

Địa chỉ: Số 20 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

thức ăn cho ấu trùng cá nhãn hiệu NRD P16 S

Nhập Khẩu

02000081

1347

19/04/2019

 

Công ty TNHH Sinh học Thuận Phát

Địa chỉ: Số nhà H15 lô H, khu biệt thự vườn Thủ Đức, đường số 3, P. Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

PRODIN 99

Trong nước

02000082

1347

19/04/2019

 

Công ty TNHH Sinh học Thuận Phát

Địa chỉ: Số nhà H15 lô H, khu biệt thự vườn Thủ Đức, đường số 3, P. Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

DENTA

Trong nước

02000083

1345

19/04/2019

 

Công ty Cổ phần  thuốc thú y RTD

địa chỉ:  Cụm công nghiệp Trường An, An Khánh, Hoài Đức , Hà Nội

Clean QA

Trong nước

01000084

1705
14/05/2019

 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vland TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lô M4, đường số 4, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Vland – GLU STRONG ONE

Trong nước

01000085

1705
14/05/2019

 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vland TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lô M4, đường số 4, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Vland – GLU STRONG TWO

Trong nước

02000086

1705
14/05/2019

 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vland TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lô M4, đường số 4, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

VLAND - IODINE

Trong nước

02000087

2153
07/06/2019

 

Công ty Cổ phần  thuốc thú y RTD

địa chỉ:  Cụm công nghiệp Trường An, An Khánh, Hoài Đức , Hà Nội

Men tiêu hóa cao cấp USB

Trong nước

02000088

1551

03/05/2019

 

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

địa chỉ: Lầu 3, Tào nhà CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Fetant TM

Trong nước

02000089

1329

17/04/2019

Công ty TNHH Công nghệ Tam Giang

Địa chỉ: 5/4/27 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

PROTECH FISH

Trong nước

02000090

1329

17/04/2019

Công ty TNHH Công nghệ Tam Giang

Địa chỉ: 5/4/27 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

BKC 80

Trong nước

02000091

1317

17/04/2019

Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Thành Hưng

Địa chỉ: 5/4/27 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

DIO 99

Trong nước

02000092

1317

17/04/2019

Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Thành Hưng

Địa chỉ: 5/4/27 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

DMAX 80

Trong nước

02000093

1316

17/04/2019

Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Minh Quân

Địa chỉ: 401/46 Lê Văn Thọ, P.9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

MQ ODIN 99

Trong nước

02000094

1316

17/04/2019

Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Minh Quân

Địa chỉ: 401/46 Lê Văn Thọ, P.9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

MQ BKC 80%

Trong nước

02000095

1316

17/04/2019

Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Minh Quân

Địa chỉ: 401/46 Lê Văn Thọ, P.9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

BIOXIDE

Trong nước

02000096

1782

17/05/201

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Mitaco

Địa chỉ: Ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

IODINE

Trong nước

02000097

1782

17/05/201

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Mitaco

Địa chỉ: Ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

PRO - BKC

Trong nước

02000098

1782

17/05/201

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Mitaco

Địa chỉ: Ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

S.O.S

Trong nước

02000099

1782

17/05/201

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Mitaco

Địa chỉ: Ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

SUPER ONE

Trong nước

02000100

1312

17/04/2019

Công ty TNHH Công nghệ thủy sản Bình An

Địa chỉ: 313/4 Phan Huy ích, P.14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Z 9000

Trong nước

02000101

1317

17/04/2019

Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Thành Hưng

Địa chỉ: 5/4/27 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

ANTI PROTEC

Trong nước

01000102

1455

25/04/2019

 

Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần

Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa

WIN (Selected Brine Shrimp Eggs)

Trong nước

01000103

1455

25/04/2019

 

Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần

Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa

WHALE (Selected Brine Shrimp Eggs)

Trong nước

01000104

1455

25/04/2019

 

Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần

Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa

VICTORY (Selected Brine Shrimp Eggs)

Trong nước

02000105

1455

25/04/2019

 

Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần

Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa

B.K.C-100

Trong nước

02000106

1455

25/04/2019

 

Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần

Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa

IODONE-100

Trong nước

02000107

1455

25/04/2019

 

Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần

Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa

HT-100

Trong nước

02000108

1455

25/04/2019

 

Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần

Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa

DEKON

Trong nước

01000109

1455

25/04/2019

 

Công ty TNHH TM DV SX Hải Thần

Địa chỉ: Tổ dân số Hòa Do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa

DRAGON (Selected Brine Shrimp Eggs)

Trong nước

02000110

1313
17/04/2019

Công ty TNHH Công nghệ Thuận An

Địa chỉ: A6.03, khối A Tầng 6 tòa nhà Sky Cen ter, số 5B, Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

BC-MAX

Trong nước

02000111

1313
17/04/2019

Công ty TNHH Công nghệ Thuận An

Địa chỉ: A6.03, khối A Tầng 6 tòa nhà Sky Cen ter, số 5B, Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

IOD MAX

Trong nước

02000112

1313
17/04/2019

Công ty TNHH Công nghệ Thuận An

Địa chỉ: A6.03, khối A Tầng 6 tòa nhà Sky Cen ter, số 5B, Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

PROTICAL

Trong nước

02000113

1319
17/04/2019

Công ty TNHH Phát triển Thương Mại Âu Việt

Địa chỉ: Đường 5 Khu Công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

GREEN

Trong nước

02000114

1319
17/04/2019

Công ty TNHH Phát triển Thương Mại Âu Việt

Địa chỉ: Đường 5 Khu Công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

BKC 80+

Trong nước

02000115

2149


07/06/2019

 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vland TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lô M4, đường số 4, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

VLAND GA

Trong nước

02000116

2149


07/06/2019

 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vland TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lô M4, đường số 4, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

VLAND – KHSO5

Trong nước

02000117

1555

03/05/2019

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hải Long

địa chỉ: Tỉnh lộ 925, đường Vùng Vương, Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

HL-VIKING

Trong nước

02000118

1555

03/05/2019

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hải Long

địa chỉ: Tỉnh lộ 925, đường Vùng Vương, Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

AQUA DINE

Trong nước

01000119

2149


07/06/2019

 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vland TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lô M4, đường số 4, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

VLAND - EDTA

Trong nước

02000120

1555

03/05/2019

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hải Long

địa chỉ: Tỉnh lộ 925, đường Vùng Vương, Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

HL –BKC

Trong nước

02000121

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

EFINOL FG

Trong nước

02000122

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

TOXIN CARE

Trong nước

02000123

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

BIO GROW

Trong nước

02000124

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

EFINOL PWT

Trong nước

02000125

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

ZYME FORCE

Trong nước

02000126

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

EFINOL PST

Trong nước

02000127

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

BENTO MIX

Trong nước

02000128

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

TOP MIN

Trong nước

02000129

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

BENTO YUCCA

Trong nước

02000130

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

CLEAR FX

Trong nước

02000131

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

ALKAMAX

Trong nước

01000132

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

BIO SMART GOLD

Trong nước

01000133

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

EMS HERBAL

Trong nước

01000134

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

PRO ZYMY

Trong nước

03000135

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

VITA C TẠT

Trong nước

01000136

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

VIRALEND

Trong nước

01000137

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

BETAGLUCAN C

Trong nước

03000138

1577
06/05/2019

 

Công ty TNHH  Vinh Quốc

Địa chỉ: 54 đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

BENTO YUCCA C

Trong nước

02000139

1554
03/05/201

 

Công ty TNHH TM Hải AN NAM

Địa chỉ: 16/34/3A đường số 9, Kp. Phước Hậu, P. Long Phước, Q. 9. TP. Hồ Chí Minh

CLEAR 007

Trong nước

02000140

1554
03/05/201

 

Công ty TNHH TM Hải AN NAM

Địa chỉ: 16/34/3A đường số 9, Kp. Phước Hậu, P. Long Phước, Q. 9. TP. Hồ Chí Minh

BKC No1

Trong nước

02000141

1554
03/05/201

 

Công ty TNHH TM Hải AN NAM

Địa chỉ: 16/34/3A đường số 9, Kp. Phước Hậu, P. Long Phước, Q. 9. TP. Hồ Chí Minh

BKC

Trong nước

02000142

1554
03/05/201

 

Công ty TNHH TM Hải AN NAM

Địa chỉ: 16/34/3A đường số 9, Kp. Phước Hậu, P. Long Phước, Q. 9. TP. Hồ Chí Minh

VIKONG PAN KILL

Trong nước

02000143

1554
03/05/201

 

Công ty TNHH TM Hải AN NAM

Địa chỉ: 16/34/3A đường số 9, Kp. Phước Hậu, P. Long Phước, Q. 9. TP. Hồ Chí Minh

SUPER DINE

Trong nước

02000144

1554
03/05/201

 

Công ty TNHH TM Hải AN NAM

Địa chỉ: 16/34/3A đường số 9, Kp. Phước Hậu, P. Long Phước, Q. 9. TP. Hồ Chí Minh

IODINE 9.0%

Trong nước

02000145

1450

24/04/2019

Công ty TNHH Thương mại BIO CARE

Địa chỉ: 60/1, Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

KILL MAX

Trong nước

02000146

1450

24/04/2019

Công ty TNHH Thương mại BIO CARE

Địa chỉ: 60/1, Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BIO EMS

Trong nước

02000147

1450

24/04/2019

Công ty TNHH Thương mại BIO CARE

Địa chỉ: 60/1, Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

MAX DINE

Trong nước

02000148

1450

24/04/2019

Công ty TNHH Thương mại BIO CARE

Địa chỉ: 60/1, Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

MK

Trong nước

02000149

1450

24/04/2019

Công ty TNHH Thương mại BIO CARE

Địa chỉ: 60/1, Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ANTI MAX

Trong nước

02000150

1451


24/04/2019

 

Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất

Thuốc thú y Gấu Vàng

Địa chỉ: 44 Tự Cường, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

supper POLY –BAC 1002

Trong nước

01000151

1451


24/04/2019

 

Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất

Thuốc thú y Gấu Vàng

Địa chỉ: 44 Tự Cường, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

supper NITRZYME 312

Trong nước

02000152

1474

25/04/2019

 

Công ty cổ phần sinh học Quốc tế Công Nghệ Xanh

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Bắc Ninh, tỉnh Ninh Thuận

BIO-RHODO

Trong nước

01000153

1636

09/05/2019

Công ty CP công nghệ dinh dường Việt Nhật

Địa chỉ: Đường 39A mới, Thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng từ 10-100g Nhãn hiệu  VNA02

Trong nước

02000154

1702

14/05/2019

Công ty TNHH Công nghệ NANO Hợp Nhất APA

Địa chỉ: Lô C2-4, Đường VL3, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An

APA ZEOLITE

Trong nước

02000155

1702

14/05/2019

Công ty TNHH Công nghệ NANO Hợp Nhất APA

Địa chỉ: Lô C2-4, Đường VL3, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An

ATP PLANKTON

Trong nước

01000156

1380

22/04/2019

Công ty TNHH Dinh Dưỡng  Động Vật EH Long An Việt Nam

Địa chỉ: CCN Long Định – Long Cang, Cần Đước, Long An

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi giai đoạn 20-200g/con, Nhãn Hiệu EH 9951 H

Trong nước

01000157

1636

09/05/2019

Công ty CP công nghệ dinh dưỡng Việt Nhật

Địa chỉ: Đường 39A mới, Thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng từ 50-200g Nhãn hiệu  VNA03

Trong nước

01000158

1453

24/04/2019

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng từ 5.1-10g Nhãn hiệu  IF02

Trong nước

01000159

1636

09/05/2019

Công ty CP công nghệ dinh dưỡng Việt Nhật

Địa chỉ: Đường 39A mới, Thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng từ 200-500g Nhãn hiệu  VNA04

Trong nước

01000160

1636

09/05/2019

Công ty CP công nghệ dinh dưỡng Việt Nhật

Địa chỉ: Đường 39A mới, Thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng từ 10-100g Nhãn hiệu  VNA02

Trong nước

01000161

1636

09/05/2019

Công ty CP công nghệ dinh dưỡng Việt Nhật

Địa chỉ: Đường 39A mới, Thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng từ 200-500g Nhãn hiệu  VNA06

Trong nước

01000162

1453

24/04/2019

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn 500g/con trở lên

Mã số: VNA405

 

Trong nước

01000163

1453

24/04/2019

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn nhỏ hơn 5g/con

Mã số: IF03

 

Trong nước

01000164

1453

24/04/2019

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn 200.1-500g/con

Mã số: IF05

 

Trong nước

01000165

1453

24/04/2019

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn 5.1-10g/con

Mã số: AC401

 

Trong nước

01000166

1453

24/04/2019

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn 20.1-200g/con

Mã số: IF04

 

Trong nước

01000167

1453

24/04/2019

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn 10.1-20g/con

Mã số: AC403

 

Trong nước

01000168

1453

24/04/2019

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn 20.1-200g/con

Mã số: AC404

 

Trong nước

01000169

1453

24/04/2019

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn nhỏ hơn 5g/con

Mã số: AC400

 

Trong nước

01000170

1453

24/04/2019

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Thức ăn hốn hợp cho cá rô phi và cá diêu hồng giai đoạn 20.1-200g/con

Mã số: AC404

 

Trong nước

01000171

1665

10/05/2019

 

Công ty NTHH Nhật Hưng Phú

Địa chỉ: Số 14 đường Nguyễn Quyền, Phường Vĩnh Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

O.S.I.BRINE SHRIMP EGGS ARTEMIA CYTS – LUCKY

Nhập Khẩu

01000172

1665

10/05/2019

 

Công ty NTHH Nhật Hưng Phú

Địa chỉ: Số 14 đường Nguyễn Quyền, Phường Vĩnh Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

O.S.I.BRINE SHRIMP EGGS ARTEMIA CYTS – RED DRAGON

Nhập Khẩu

01000173

1665

10/05/2019

 

Công ty NTHH Nhật Hưng Phú

Địa chỉ: Số 14 đường Nguyễn Quyền, Phường Vĩnh Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

O.S.I.BRINE SHRIMP EGGS ARTEMIA CYTS – RES JUNGLE

Nhập Khẩu

01000174

1665

10/05/2019

 

Công ty NTHH Nhật Hưng Phú

Địa chỉ: Số 14 đường Nguyễn Quyền, Phường Vĩnh Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

O.S.I.BRINE SHRIMP EGGS ARTEMIA CYTS – GOLDEN SUN

Nhập Khẩu

01000175

1665

10/05/2019

 

Công ty NTHH Nhật Hưng Phú

Địa chỉ: Số 14 đường Nguyễn Quyền, Phường Vĩnh Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

O.S.I.BRINE SHRIMP EGGS ARTEMIA CYTS – DYNASTY

Nhập Khẩu

01000176

1665

10/05/2019

 

Công ty NTHH Nhật Hưng Phú

Địa chỉ: Số 14 đường Nguyễn Quyền, Phường Vĩnh Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

O.S.I.BRINE SHRIMP EGGS ARTEMIA CYTS – FIVE STAR

Nhập Khẩu

02000177

1599

06/05/2019

Công ty cp Thuốc Thú Y Trung Ương 5

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội

FIVE - BALANI

Trong nước

02000178

1599

06/05/2019

Công ty cp Thuốc Thú Y Trung Ương 5

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội

FIVE - BIOPOND

Trong nước

01000179

1599

06/05/2019

Công ty cp Thuốc Thú Y Trung Ương 5

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội

FIVE PROWEIGHT

Trong nước

01000180

1886
23/05/2019

Cty TNHH Quốc Tế Long Thăng

Địa chỉ: Lô A1 – A2 KCN Suối Dầu, Xã suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa

Thức ăn tôm sú LÀ AMBER AM406

Trong nước

01000181

1886
23/05/2019

Cty TNHH Quốc Tế Long Thăng

Địa chỉ: Lô A1 – A2 KCN Suối Dầu, Xã suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa

Thức ăn tôm sú LÀ AMBER AM403

Trong nước

01000182

1886
23/05/2019

Cty TNHH Quốc Tế Long Thăng

Địa chỉ: Lô A1 – A2 KCN Suối Dầu, Xã suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa

Thức ăn tôm sú LÀ AMBER AM402

Trong nước

01000183

1886
23/05/2019

Cty TNHH Quốc Tế Long Thăng

Địa chỉ: Lô A1 – A2 KCN Suối Dầu, Xã suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa

Thức ăn tôm sú LÀ AMBER AM401

Trong nước

01000184

1886
23/05/2019

Cty TNHH Quốc Tế Long Thăng

Địa chỉ: Lô A1 – A2 KCN Suối Dầu, Xã suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa

Thức ăn tôm sú LÀ AMBER AM400

Trong nước

01000185

1886
23/05/2019

Cty TNHH Quốc Tế Long Thăng

Địa chỉ: Lô A1 – A2 KCN Suối Dầu, Xã suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa

Thức ăn tôm sú LÀ AMBER AM405

Trong nước

01000186

1886
23/05/2019

Cty TNHH Quốc Tế Long Thăng

Địa chỉ: Lô A1 – A2 KCN Suối Dầu, Xã suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa

Thức ăn tôm sú LÀ AMBER AM407

Trong nước

01000187

1731

15/05/2019

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tây Bắc

Địa chỉ: 101/45 ấp 3 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Thức ăn hỗn hợp cho cá tra (thịt) giai đoạn 5,1 đến 20,0g/con

Tên thương mại: LOFTY FEED PT-02

Trong nước

01000188

1731

15/05/2019

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tây Bắc

Địa chỉ: 101/45 ấp 3 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi  (thịt) giai đoạn 10,1 đến 20,0g/con

Tên thương mại: LOFTY FEED VA-02

Trong nước

01000189

1731

15/05/2019

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tây Bắc

Địa chỉ: 101/45 ấp 3 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi  (giống) giai đoạn  đến 5,0g/con

Tên thương mại: LOFTY FEED VA-01

Trong nước

01000190

1739

15/05/2019

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tây Bắc

Địa chỉ: 101/45 ấp 3 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Thức ăn hỗn hợp cho cá tra (giống) giai đoạn 1,0g/con

Tên thương mại: LOFTY FEED PT-01

Trong nước

01000191

1634

09/05/201

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng. Nhãn hiệu ROYAL PANDA PT 890

Trong nước

01000192

1779

17/05/2019

Công ty TNHH DV SX Quốc Tế Đại Dương Group

Địa chỉ: 1,6M Ấp Hưng Lâm, Xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh

NUTRI PEPTIDE

Trong nước

01000193

1779

17/05/2019

Công ty TNHH DV SX Quốc Tế Đại Dương Group

Địa chỉ: 1,6M Ấp Hưng Lâm, Xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh

CALCIPHOS PRO

Trong nước

01000194

1779

17/05/2019

Công ty TNHH DV SX Quốc Tế Đại Dương Group

Địa chỉ: 1,6M Ấp Hưng Lâm, Xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh

LIVER-PLUS

Trong nước

03000195

1779

17/05/2019

Công ty TNHH DV SX Quốc Tế Đại Dương Group

Địa chỉ: 1,6M Ấp Hưng Lâm, Xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh

NANO-CANCI

Trong nước

03000196

1779

17/05/2019

Công ty TNHH DV SX Quốc Tế Đại Dương Group

Địa chỉ: 1,6M Ấp Hưng Lâm, Xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh

BZT-SUPER

Trong nước

03000197

1779

17/05/2019

Công ty TNHH DV SX Quốc Tế Đại Dương Group

Địa chỉ: 1,6M Ấp Hưng Lâm, Xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh

SUPER - PROBIOTIC

Trong nước

01000198

1818

20/05/2019

Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, T. Đồng Nai

HYDROYEAST

Trong nước

01000199

1818

20/05/2019

Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, T. Đồng Nai

METALIN

Trong nước

02000200

1818

20/05/2019

Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, T. Đồng Nai

PREVIMIX

Trong nước

02000201

1448

24/04/2019

 

Công Ty TNHH GROBEST LANDFOUD

Địa chỉ: Số 1, Đường 6a, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai, Việt Nam

GROBEST PROBIO

Trong nước

02000202

1818

20/05/2019

Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, T. Đồng Nai

VIMIX

Trong nước

02000203

1818

20/05/2019

Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, T. Đồng Nai

MIXTAT

Trong nước

02000204

1818

20/05/2019

Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, T. Đồng Nai

VIRUNET

Trong nước

01000205

1634

09/05/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng. Nhãn hiệu ROYAL PANDA PT 896

Trong nước

01000206

1634

09/05/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng. Nhãn hiệu ROYAL PANDA PT 894

Trong nước

01000207

1634

09/05/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng. Nhãn hiệu ROYAL PANDA PT 895

Trong nước

01000208

1737

15/05/2019

 

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng. Nhãn hiệu ROYAL PANDA PT 892

Trong nước

01000209

2152

07/06/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng. Nhãn hiệu ROYAL PANDA PT893

Trong nước

01000210

2152

07/06/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng. Nhãn hiệu ROYAL PANDA PT 891

Trong nước

01000211

1563

4/5/2019

Công ty TNHH MTV PROVIMI

Địa chỉ: 283 Quốc lộ 1A, Phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

HGV_PMX VIT KHOÁNG CHO CÁ

Trong nước

02000212

1381

22/4/2019

Công ty TNHH Nông nghiệp và Môi trường Nguyên Tâm

Địa chỉ: Xóm 5, xã Việt Tiến, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

BIO – EM

Trong nước

02000213

1553

3/5/2019

Công ty TNHH XNK Gia Anh

Địa chỉ: C3/19AR3 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

BIOBACIUS

Trong nước

01000214

1553

3/5/2019

Công ty TNHH XNK Gia Anh

Địa chỉ: C3/19AR3 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

CALIUM MILK

Trong nước

02000215

1553

3/5/2019

Công ty TNHH XNK Gia Anh

Địa chỉ: C3/19AR3 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

PRODINE 99

Trong nước

02000216

1477

26/4/2019

Công ty TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

AVENTADOR

Trong nước

02000217

1477

26/4/2019

Công ty TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

DR BZT 777

Trong nước

02000218

1477

26/4/2019

Công ty TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

HISODINE 75

Trong nước

02000219

1477

26/4/2019

Công ty TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

IODINE 80

Trong nước

02000220

1477

26/4/2019

Công ty TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

IODINEUSA

Trong nước

02000221

1477

26/4/2019

Công ty TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

MOTOSPORT

Trong nước

02000222

1477

26/4/2019

Công ty TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

OXYDOL 8000

Trong nước

02000223

1477

26/4/2019

Công ty TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

THAITECH

Trong nước

02000224

1477

26/4/2019

Công ty TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

TOMKING

Trong nước

01000225

1570


04/05/2019

Công ty Cổ Phần ANOVA PHARMA

Địa chỉ: Cụm công nghiệp tập đoàn Anova, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VITALEC AP

Trong nước

02000226

1449

24/4/2019

Công ty CP Sản Xuất Công Nghệ Mới Việt Nam Ambio

Địa chỉ: Tầng 5, Khu Văn phòng Tòa A, Tòa Nhà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

ECO AQUA

Trong nước

02000227

1449

24/4/2019

Công ty CP Sản Xuất Công Nghệ Mới Việt Nam Ambio

Địa chỉ: Tầng 5, Khu Văn phòng Tòa A, Tòa Nhà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

POND RHODO

Trong nước

02000228

1449

24/4/2019

Công ty CP Sản Xuất Công Nghệ Mới Việt Nam Ambio

Địa chỉ: Tầng 5, Khu Văn phòng Tòa A, Tòa Nhà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Anti Vib

Trong nước

02000229

1449

24/4/2019

Công ty CP Sản Xuất Công Nghệ Mới Việt Nam Ambio

Địa chỉ: Tầng 5, Khu Văn phòng Tòa A, Tòa Nhà Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Pond Clean

Trong nước

02000230

1373

22/04/201

Chi nhánh Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng công nghệ sinh học nghành nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

Địa chỉ: 135 Đào Duy Từ, Tổ 25, Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Bio Tech E.M

Trong nước

02000231

1823

21/05/2019

Cơ sở Thâu Vinh

Địa chỉ: 83-85 Đường Yên Ninh, TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, thành phố Ninh Thuận

AQUA  BOOSTER

Trong nước

02000232

1319

17/04/2019

Công ty TNHH Phát triển Thương Mại Âu Việt

Địa chỉ: 437 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

IODINE 90

Trong nước

01000233

2145

6/6/2019

Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam  - Chi nhánh NM5 tại Đồng Nai

Địa chỉ: KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

BETAMIN

Trong nước

02000234

2145

6/6/2019

Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam  - Chi nhánh NM5 tại Đồng Nai

Địa chỉ: KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

SAPONIN

Trong nước

01000235

2145

6/6/2019

Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam  - Chi nhánh NM5 tại Đồng Nai

Địa chỉ: KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

FEED COAT

Trong nước

02000237

1641

09/05/2019

Công ty TNHH DV-SX-TM T.C.T

Địa chỉ: 3/29B Đ 182, KP3, P. Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

AQUA  BOOSTER

Trong nước

02000238

1704

14/05/2019

Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Dinh Dưỡng Thú Y Nam Long

Địa chỉ: 119 Quốc lộ 13 cũ, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

DIGESTOR NL

Trong nước

01000239

1704

14/05/2019

Công ty TNHH Thương Mại và sản xuất Dinh dưỡng Thú y Nam Long

Địa chỉ: 119 Quốc lộ 13 cũ, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh

BIOGUUT AQUA

Trong nước

02000240

1829

21/5/2019

Công ty NTHH Quốc tế Hải Mã

Địa chỉ: 176 đường 2/4 Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa

ABS

Trong nước

02000241

1738

15/5/2019

 

Công ty TNHH Sitto Việt Nam

Địa chỉ: Số 4, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai

SITTO SAPONIN

Trong nước

01000242

1852

22/05/2019

Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

 

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 0

Trong nước

01000243

1852

22/05/2019

Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

 

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 1

Trong nước

01000244

1852

22/05/2019

Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

 

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 2

Trong nước

01000245

1852

22/05/2019

Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

 

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 3

Trong nước

01000246

1852

22/05/2019

Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

 

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 4

Trong nước

01000247

1852

22/05/2019

Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

 

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 5

Trong nước

01000248

1852

22/05/2019

Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

 

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 6

Trong nước

01000249

1852

22/05/2019

Chi nhánh Thuận Đạo – Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Địa chỉ: Lô C1-2, đường số 1, lô C13, Đường số 14, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

 

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, Hiệu XPAND 7

Trong nước

01000250

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm sú là ponda 506

Trong nước

01000251

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm sú

ROYAL PANDA PT PS307

Trong nước

01000252

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm sú

ROYAL PANDA PT PS306

Trong nước

01000253

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm sú

ROYAL PANDA PT PS305

Trong nước

01000254

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm sú

ROYAL PANDA PT PS304

Trong nước

01000255

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm sú

ROYAL PANDA PT PS303

Trong nước

01000256

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm sú

ROYAL PANDA PT PS302

Trong nước

01000257

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm sú

ROYAL PANDA PT PS301

Trong nước

01000258

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô đồng

Nhãn hiệu: SeaMaster R35

Trong nước

01000259

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng Baccarat Plus GP 796

Trong nước

01000260

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng Baccarat Plus GP 795

Trong nước

01000261

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng Baccarat Plus GP 794

Trong nước

01000262

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng Baccarat Plus GP 793

Trong nước

01000263

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng Baccarat Plus GP 791

Trong nước

01000264

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng Baccarat Plus GP 790

Trong nước

01000265

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng Baccarat Plus GP 792

Trong nước

01000266

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô đồng

Nhãn hiệu: SeaMaster R27

Trong nước

01000267

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô đồng

Nhãn hiệu: SeaMaster R30

Trong nước

01000268

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô đồng

Nhãn hiệu: SeaMaster R25

Trong nước

01000269

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng là AMBER AV 501

Trong nước

01000270

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng là AMBER AV 500

Trong nước

01000271

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng là AMBER AV 502

Trong nước

01000272

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng là AMBER AV 503

Trong nước

01000273

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng là AMBER AV 504

Trong nước

01000274

1634

9/5/2019

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng là AMBER AV 505

Trong nước

02000275

1322

17/4/2019

Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A

Địa chỉ: 2/181 ấp tân lập, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh

BEC-ZET

Trong nước

02000276

1322

17/4/2019

Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A

Địa chỉ: 2/181 ấp tân lập, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh

ROTECA

Trong nước

02000277

 

Công ty TNHH SX – TM TÔ BA

Địa chỉ: 63 Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q.Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

TOBA GLU BKC

Trong nước

02000278

 

Công ty TNHH SX – TM TÔ BA

Địa chỉ: 63 Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q.Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

JIMACA

Trong nước

02000279

1954

28/5/2019

Công ty TNHH TM HẢI AN NAM

Địa chỉ: 16/34/3a Đường số 9, Kp Phước Hậu, P.Long Phước, Q.9, Tp Hồ Chí Minh

HAN – DIỆT ỐC

 

 

 

Trong nước

02000280

1954

28/5/2019

Công ty TNHH TM HẢI AN NAM

Địa chỉ: 16/34/3a Đường số 9, Kp Phước Hậu, P.Long Phước, Q.9, Tp Hồ Chí Minh

SAPONIN

Trong nước

02000281

1701

14/5/2019

Công ty TNHH TƯỜNG VỸ VET VINA

Địa chỉ: 756 Quốc Lộ 30, Xã Mỹ Tân, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp

TV GLUTA MAX

Trong nước

02000282

1701

14/5/2019

Công ty TNHH TƯỜNG VỸ VET VINA

Địa chỉ: 756 Quốc Lộ 30, Xã Mỹ Tân, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp

TV – MAX COPPER

Trong nước

01000283

1701

14/5/2019

Công ty TNHH TƯỜNG VỸ VET VINA

Địa chỉ: 756 Quốc Lộ 30, Xã Mỹ Tân, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp

TV – VITA – B12

Trong nước

01000284

1701

14/5/2019

Công ty TNHH TƯỜNG VỸ VET VINA

Địa chỉ: 756 Quốc Lộ 30, Xã Mỹ Tân, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp

TV - VITAPRO

Trong nước

03000285

1578


06/05/201

 

Công ty TNHH KHẢI ĐẠT NGỌC

Địa chỉ: Số 31 Đường 3C, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

LT ZEST

Trong nước

03000286

1578


06/05/201

 

Công ty TNHH KHẢI ĐẠT NGỌC

Địa chỉ: Số 31 Đường 3C, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

LD MINE

Trong nước

01000287

1374


22/04/2019

 

Công ty TNHH ALLtech Việt Nam

Địa chỉ: Lô 246/2, Đường 12, Khu Công Nghiệp Amata,

Thức ăn bổ sung dinh dưỡng (Kẽm Và Selen) cho thủy sản

AQUATETM­DEFENDER

Trong nước

02000288

1853


22/05/201

 

Công ty TNHH THỦY SẢN TÂN ANH

Địa chỉ: 609/31/7 tổ 46A, KP 4, Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh

US DINE 99

Trong nước

01000289

1971

28/05/2019

CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH

Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

AKAFUJI

Nhập Khẩu

01000290

1971

28/05/2019

CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH

Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

FUJIYAMA

Nhập Khẩu

01000291

1971

28/05/2019

CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH

Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

FUJIZAKURA

Nhập Khẩu

01000292

1971

28/05/2019

CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH

Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

FUYUFUJI

Nhập Khẩu

01000293

1971

28/05/2019

CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH

Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

NOBORI

Nhập Khẩu

01000294

1971

28/05/2019

CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH

Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

SHORI

Nhập Khẩu

01000295

1971

28/05/2019

CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH

Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

SPIRULINA

Nhập Khẩu

01000296

1971

28/05/2019

CÔNG TY TNHH VƯƠNG QUỐC CÁ CẢNH

Địa chỉ: 1A đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

YAMATO

Nhập Khẩu

01000297

1783

17/5/2019

Công ty TNHH CJ VINA AGRI

Địa chỉ: Quốc Lộ 1a, Xã Mỹ Yên, Bến Lức,  Long An

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Lóc

GALAXY SH8202

Trong nước

02000298

1644

09/05/201

Công ty TNHH TM & KTNN Hương Giang

Địa chỉ: 12/44 Đào duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận. TP Hồ Chí Minh

BIO ART

Trong nước

02000299

1644

09/05/201

Công ty TNHH TM & KTNN Hương Giang

Địa chỉ: 12/44 Đào duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận. TP Hồ Chí Minh

GREEN FORCE

Trong nước

02000300

1644

09/05/201

Công ty TNHH TM & KTNN Hương Giang

Địa chỉ: 12/44 Đào duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận. TP Hồ Chí Minh

ZOODYX®

Trong nước

02000301

1972

28/05/2019

Công ty TNHH XNK Thủy sản 27

Địa chỉ: 10B, Đường 26, Khu nâng cấp đô Thị, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

BKC 100

Trong nước

02000302

1972

28/05/2019

Công ty TNHH XNK Thủy sản 27

Địa chỉ: 10B, Đường 26, Khu nâng cấp đô Thị, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

GLUTARAL

Trong nước

02000303

1972

28/05/2019

Công ty TNHH XNK Thủy sản 27

Địa chỉ: 10B, Đường 26, Khu nâng cấp đô Thị, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

NANOFORM

Trong nước

02000304

1640

09/05/2019

Công ty TNHH Tân Sao Á

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, Ấp 2, Xã Xuân Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh

B.K.C – 80%

Trong nước

01000305

1793

17/05/2019

Công ty Cổ phần thủy sản Ánh Dương

Địa chỉ: 304/48 Trường Chinh, P.13. Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

CPmaxi

Trong nước

01000306

1793

17/05/2019

Công ty Cổ phần thủy sản Ánh Dương

Địa chỉ: 304/48 Trường Chinh, P.13. Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

CaPosi

Trong nước

01000307

1789

17/05/2019

Công ty TNHH Haid Hải Dương

Địa chỉ: Lô A, KCN Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho các rô phi, cá diêu hồng

Mã Hiệu: HAID FEED – F1

Trong nước

01000308

1789

17/05/2019

Công ty TNHH Haid Hải Dương

Địa chỉ: Lô A, KCN Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho các rô phi, cá diêu hồng

Mã Hiệu: HAID FEED – F2

Trong nước

01000309

1789

17/05/2019

Công ty TNHH Haid Hải Dương

Địa chỉ: Lô A, KCN Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho các rô phi, cá diêu hồng

Mã Hiệu: HAID FEED – F3

Trong nước

01000310

1789

17/05/2019

Công ty TNHH Haid Hải Dương

Địa chỉ: Lô A, KCN Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho các rô phi, cá diêu hồng

Mã Hiệu: HAID FEED – F4

Trong nước

01000311

1789

17/05/2019

Công ty TNHH Haid Hải Dương

Địa chỉ: Lô A, KCN Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho các rô phi, cá diêu hồng

Mã Hiệu: HAID FEED – F5

Trong nước

01000312

1789

17/05/2019

Công ty TNHH Haid Hải Dương

Địa chỉ: Lô A, KCN Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho các rô phi, cá diêu hồng

Mã Hiệu: HAID FEED – F6

Trong nước

01000313

1944

27/05/201

Công ty TNHH Công nghệ sinh học  TOMCARE

Địa chỉ: D012/961 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

PERFECT ZYME

Trong nước

02000314

1944

27/05/201

Công ty TNHH Công nghệ sinh học  TOMCAKE

Địa chỉ: D012/961 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

REXIDE

Trong nước

03000315

2146

06/06/2019

Công ty Liên doanh TNHH Anova

Địa chỉ: 36 Đại lộ Độc Lập, VSIP, P. Bình Hòa, TX. Thuận An tỉnh Bình Dương

ZEOBAC

Trong nước

02000316

2146

06/06/2019

Công ty Liên doanh TNHH Anova

Địa chỉ: 36 Đại lộ Độc Lập, VSIP, P. Bình Hòa, TX. Thuận An tỉnh Bình Dương

ZEOFISH

Trong nước

02000317

2046

30/5/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Quốc Âu Lạc

Địa chỉ: Tầng 2, Số 7 Ngoc 148, Tổ sân phố số 1, Đường Phúc Diễn, Quận Từ Liêm, Hà Nội

MicroBio Âu Lạc MTA

Trong nước

02000318

2046

30/5/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Quốc Âu Lạc

Địa chỉ: Tầng 2, Số 7 Ngoc 148, Tổ sân phố số 1, Đường Phúc Diễn, Quận Từ Liêm, Hà Nội

MicroBio Âu Lạc HQ-LQ-KQ

Trong nước

02000319

2046

30/5/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Quốc Âu Lạc

Địa chỉ: Tầng 2, Số 7 Ngoc 148, Tổ sân phố số 1, Đường Phúc Diễn, Quận Từ Liêm, Hà Nội

MicroBio Âu Lạc XLD

Trong nước

01000320

2046

30/5/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Quốc Âu Lạc

Địa chỉ: Tầng 2, Số 7 Ngoc 148, Tổ sân phố số 1, Đường Phúc Diễn, Quận Từ Liêm, Hà Nội

MicroBio Âu Lạc CTS

Trong nước

01000321

2046

30/5/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Quốc Âu Lạc

Địa chỉ: Tầng 2, Số 7 Ngoc 148, Tổ sân phố số 1, Đường Phúc Diễn, Quận Từ Liêm, Hà Nội

MicroBio Âu Lạc ATS

Trong nước

02000322

2045

30/5/2019

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Địa chỉ trụ sở: Lô 118/4/KCN Amata, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ProteAQTM MineralFix

Trong nước

01000323

2043

30/5/2019

Công ty TNHH TM XNK Lotus

Địa chỉ: 111/17/6A, PhẠM Văn Chiêu, P14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

BIOZYM

Trong nước

01000323

2043

30/5/2019

Công ty TNHH TM XNK Lotus

Địa chỉ: 111/17/6A, PhẠM Văn Chiêu, P14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

BIOZYM

Trong nước

01000324

2043

30/5/2019

Công ty TNHH TM XNK Lotus

Địa chỉ: 111/17/6A, PhẠM Văn Chiêu, P14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

CANXI ADE

Trong nước

01000325

2043

30/5/2019

Công ty TNHH TM XNK Lotus

Địa chỉ: 111/17/6A, PhẠM Văn Chiêu, P14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

LIVER FISH

Trong nước

01000326

2043

30/5/2019

Công ty TNHH TM XNK Lotus

Địa chỉ: 111/17/6A, PhẠM Văn Chiêu, P14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

SORBITOL B12

Trong nước

01000327

2043

30/5/2019

Công ty TNHH TM XNK Lotus

Địa chỉ: 111/17/6A, PhẠM Văn Chiêu, P14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

VITALET ONE

Trong nước

01000328

2043

30/5/2019

Công ty TNHH TM XNK Lotus

Địa chỉ: 111/17/6A, PhẠM Văn Chiêu, P14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

VITAMIN C 35%

Trong nước

02000329

1890

23/05/2019

Công ty TNHH SX TM DV Hải Bình

Địa chỉ:

ONE MAX

Trong nước

01000330

1884

23/05/201

Công ty cổ phần đầu tư MTT Việt Nam

Địa chỉ: Nam sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Trứng bào xác artemia (Artemia MTT)

Nhập Khẩu

02000331

1911

24/05/2019

Công ty TNHH TM XNK THANH KHÔI

Địa chỉ: 46/22 Lê Đình Thám, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

TK-BOSS

Trong nước

01000332

1892

23/05/2019

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng, giai đoạn 0,1-1.0g/con, nhãn hiệu GOAL – MAX 8900

Trong nước

01000333

1892

23/05/2019

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng, giai đoạn 1.0-2.0g/con, nhãn hiệu GOAL – MAX 8901

Trong nước

01000334

1892

23/05/2019

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng, giai đoạn 2.0-3.0g/con, nhãn hiệu GOAL – MAX 8902

Trong nước

01000335

1892

23/05/2019

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng, giai đoạn 3.0-5.0g/con, nhãn hiệu GOAL – MAX 8903

Trong nước

01000336

1892

23/05/2019

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng, giai đoạn 5.0-8.0g/con, nhãn hiệu GOAL – MAX 8903-P

Trong nước

01000337

1892

23/05/2019

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng, giai đoạn 8.0-12.0g/con, nhãn hiệu GOAL – MAX 8904-S

Trong nước

01000338

1892

23/05/2019

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng, giai đoạn 12.0-20.0g/con, nhãn hiệu GOAL – MAX 8904

Trong nước

01000339

1958

28/05/2019

Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi NASACO HÀ NAM

Địa chỉ: Đường D2, KCN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc,  huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh dành cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn <1g

Tên thương mại: S.star 81

Trong nước

01000340

1958

28/05/2019

Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi NASACO HÀ NAM

Địa chỉ: Đường D2, KCN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc,  huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thức ăn hỗn hợp viên nổi dùng cho ếch  giai đoạn >150g

Tên thương mại: S.star 98

Trong nước

01000341

1958

28/05/2019

Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi NASACO HÀ NAM

Địa chỉ: Đường D2, KCN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc,  huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thức ăn hỗn hợp viên nổi dùng cho ếch  giai đoạn >150g

Tên thương mại: S.star 97

Trong nước

01000342

1958

28/05/2019

Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi NASACO HÀ NAM

Địa chỉ: Đường D2, KCN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc,  huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thức ăn hỗn hợp viên nổi dùng cho ếch  giai đoạn 100-150g

Tên thương mại: S.star 96

Trong nước

01000343

1958

28/05/2019

Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi NASACO HÀ NAM

Địa chỉ: Đường D2, KCN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc,  huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thức ăn hỗn hợp viên nổi dùng cho ếch  giai đoạn 30-100g

Tên thương mại: S.star 95

Trong nước

01000344

1958

28/05/2019

Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi NASACO HÀ NAM

Địa chỉ: Đường D2, KCN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc,  huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thức ăn hỗn hợp viên nổi dùng cho ếch  giai đoạn 5-30g

Tên thương mại: S.star 94

Trong nước

01000345

1958

28/05/2019

Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi NASACO HÀ NAM

Địa chỉ: Đường D2, KCN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc,  huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thức ăn hỗn hợp viên nổi dùng cho ếch  giai đoạn <5g

Tên thương mại: S.star 93

Trong nước

01000346

1958

28/05/2019

Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi NASACO HÀ NAM

Địa chỉ: Đường D2, KCN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc,  huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi dành cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn >500g

Tên thương mại: S.star 88

Trong nước

01000347

1958

28/05/2019

Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi NASACO HÀ NAM

Địa chỉ: Đường D2, KCN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc,  huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi dành cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn >500g

Tên thương mại: S.star 87

Trong nước

01000348

1958

28/05/2019

Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi NASACO HÀ NAM

Địa chỉ: Đường D2, KCN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc,  huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi dành cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn >500g

Tên thương mại: S.star 86

Trong nước

01000349

1958

28/05/2019

Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi NASACO HÀ NAM

Địa chỉ: Đường D2, KCN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc,  huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi dành cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn 20-200g

Tên thương mại: S.star 84

Trong nước

01000350

1958

28/05/2019

Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi NASACO HÀ NAM

Địa chỉ: Đường D2, KCN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc,  huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi dành cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn 20-200g

Tên thương mại: S.star 85

Trong nước

01000351

1958

28/05/2019

Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi NASACO HÀ NAM

Địa chỉ: Đường D2, KCN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc,  huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi dành cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn 1-5g

Tên thương mại: S.star 82

Trong nước

01000352

1958

28/05/2019

Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi NASACO HÀ NAM

Địa chỉ: Đường D2, KCN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc,  huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi dành cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn 5-20g

Tên thương mại: S.star 83

Trong nước

01000353

1737

15/05/2019

 

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thức ăn hỗn hợp tuôi tôm sú.

Nhãn hiệu ROYAL PANDA PS300

TN

02000354

1911

24/05/2019

Công ty TNHH TM XNK THANH KHÔI

Địa chỉ: 46/22 Lê Đình Thám, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

TK-RED

Trong nước

01000355

1956

28/05/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: Số 168A/10 quốc lộ 53, ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

VIDO VITALEC FOR FISH

Trong nước

01000356

1956

28/05/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: Số 168A/10 quốc lộ 53, ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

VIDO TĂNG TRỌNG CAO CẤP

Trong nước

01000357

1956

28/05/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: Số 168A/10 quốc lộ 53, ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

VIDO SUBTYL

Trong nước

01000358

1956

28/05/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: Số 168A/10 quốc lộ 53, ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

VIDO BIOZYM

Trong nước

01000359

1956

28/05/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: Số 168A/10 quốc lộ 53, ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

VIDO C ANTISTRESS

Trong nước

01000360

1956

28/05/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: Số 168A/10 quốc lộ 53, ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

VIDO PREMIX SF

Trong nước

01000361

1956

28/05/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: Số 168A/10 quốc lộ 53, ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

VIDO FISHMILK

Trong nước

01000362

1956

28/05/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: Số 168A/10 quốc lộ 53, ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

VIDO ZYMFISH

Trong nước

01000363

1956

28/05/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: Số 168A/10 quốc lộ 53, ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

VIDO AD­­3E B COMPLEX C

Trong nước

02000364

1828


21/05/2019

 

Công ty TNHH Tân Sao Á

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, Ấp 2, Xã Xuân Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh

IRB800

Nhập khẩu

02000365

1828


21/05/2019

 

Công ty TNHH Tân Sao Á

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, Ấp 2, Xã Xuân Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh

SUPER - DRT

Trong nước

01000366

1828


21/05/2019

 

Công ty TNHH Tân Sao Á

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, Ấp 2, Xã Xuân Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh

TOXY - NIL®AQUA

Nhập khẩu

02000367

2098

03/06/2019

Công ty  TNHH NAPHA – T.Y

Địa chỉ: 75/40A Đường D9, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

WELL DINE 99

Trong nước

02000368

2098

03/06/2019

Công ty  TNHH NAPHA – T.Y

Địa chỉ: 75/40A Đường D9, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

BEST YUCCA

Trong nước

03000369

2098

03/06/2019

Công ty  TNHH NAPHA – T.Y

Địa chỉ: 75/40A Đường D9, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

GO YUCCA

 

Trong nước

03000370

2098

03/06/2019

Công ty  TNHH NAPHA – T.Y

Địa chỉ: 75/40A Đường D9, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

SHELL MAX

 

Trong nước

02000371

2098

03/06/2019

Công ty  TNHH NAPHA – T.Y

Địa chỉ: 75/40A Đường D9, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

EXTRA DINE

Trong nước

02000372

2098

03/06/2019

Công ty  TNHH NAPHA – T.Y

Địa chỉ: 75/40A Đường D9, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

BKC PRO 80

Trong nước

02000373

2097

03/06/2019

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIOGEN

Địa chỉ: 49/69/5 đường số 51, p 14, quận gò vấp, tp Hồ Chí Minh

YUCCA FINE

Trong nước

02000374

2097

03/06/2019

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIOGEN

Địa chỉ: 49/69/5 đường số 51, p 14, quận gò vấp, tp Hồ Chí Minh

PRO IDINE

Trong nước

03000375

2097

03/06/2019

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIOGEN

Địa chỉ: 49/69/5 đường số 51, p 14, quận gò vấp, tp Hồ Chí Minh

YUCCA VS

Trong nước

03000376

2097

03/06/2019

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIOGEN

Địa chỉ: 49/69/5 đường số 51, p 14, quận gò vấp, tp Hồ Chí Minh

BIO SHELL

Trong nước

02000377

2097

03/06/2019

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIOGEN

Địa chỉ: 49/69/5 đường số 51, p 14, quận gò vấp, tp Hồ Chí Minh

BEST DINE99

Trong nước

02000378

2097

03/06/2019

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIOGEN

Địa chỉ: 49/69/5 đường số 51, p 14, quận gò vấp, tp Hồ Chí Minh

WELL BKC 80

Trong nước

02000379

2096

03/06/2019

Công ty  TNHH NAVY – T.S

Địa chỉ: 80/61 D Lưu Chí Hiếu. P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

GO DINE

Trong nước

02000380

2096

03/06/2019

Công ty  TNHH NAVY – T.S

Địa chỉ: 80/61 D Lưu Chí Hiếu. P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

EXTRA BKC 80

Trong nước

02000381

2096

03/06/2019

Công ty  TNHH NAVY – T.S

Địa chỉ: 80/61 D Lưu Chí Hiếu. P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

NAVI DINE 99

Trong nước

03000382

2096

03/06/2019

Công ty  TNHH NAVY – T.S

Địa chỉ: 80/61 D Lưu Chí Hiếu. P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

BAC YUCCA

Trong nước

02000383

2096

03/06/2019

Công ty  TNHH NAVY – T.S

Địa chỉ: 80/61 D Lưu Chí Hiếu. P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

FAST YUCCA

Trong nước

02000384

2096

03/06/2019

Công ty  TNHH NAVY – T.S

Địa chỉ: 80/61 D Lưu Chí Hiếu. P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

NAVY MIX

Trong nước

02000385

2094

03/06/2019

Công ty TNHH KTS ÂU MỸ

Địa chỉ:  49/69/5 Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

BKC 80

Trong nước

02000386

2094

03/06/2019

Công ty TNHH KTS ÂU MỸ

Địa chỉ:  49/69/5 Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

BKC

Trong nước

02000387

2094

03/06/2019

Công ty TNHH KTS ÂU MỸ

Địa chỉ:  49/69/5 Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

IODINE

Trong nước

02000388

2094

03/06/2019

Công ty TNHH KTS ÂU MỸ

Địa chỉ:  49/69/5 Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

SUDINE 99

Trong nước

02000389

2094

03/06/2019

Công ty TNHH KTS ÂU MỸ

Địa chỉ:  49/69/5 Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

SUPER DINE 99

Trong nước

02000390

2093

03/06/2019

Công ty TNHH Thủy Sản ĐNT

Địa chỉ: Lô R7 Đường số 9, Khu CN Hải Sơn mở rộng, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

SUPER MIN

Trong nước

03000391

2093

03/06/2019

Công ty TNHH Thủy Sản ĐNT

Địa chỉ: Lô R7 Đường số 9, Khu CN Hải Sơn mở rộng, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

PREMIX ĐNT

Trong nước

02000392

2093

03/06/2019

Công ty TNHH Thủy Sản ĐNT

Địa chỉ: Lô R7 Đường số 9, Khu CN Hải Sơn mở rộng, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

BZT ROOT

Trong nước

03000393

2093

03/06/2019

Công ty TNHH Thủy Sản ĐNT

Địa chỉ: Lô R7 Đường số 9, Khu CN Hải Sơn mở rộng, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

DNT CLEAN VS

Trong nước

02000394

2093

03/06/2019

Công ty TNHH Thủy Sản ĐNT

Địa chỉ: Lô R7 Đường số 9, Khu CN Hải Sơn mở rộng, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

BKC NOW 80

Trong nước

02000395

2093

03/06/2019

Công ty TNHH Thủy Sản ĐNT

Địa chỉ: Lô R7 Đường số 9, Khu CN Hải Sơn mở rộng, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

FAST DINE 99

Trong nước

02000396

2093

03/06/2019

Công ty TNHH Thủy Sản ĐNT

Địa chỉ: Lô R7 Đường số 9, Khu CN Hải Sơn mở rộng, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

YET DINE

Trong nước

03000397

2093

03/06/2019

Công ty TNHH Thủy Sản ĐNT

Địa chỉ: Lô R7 Đường số 9, Khu CN Hải Sơn mở rộng, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

YUCCA WIN

Trong nước

03000398

2093

03/06/2019

Công ty TNHH Thủy Sản ĐNT

Địa chỉ: Lô R7 Đường số 9, Khu CN Hải Sơn mở rộng, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

PURE YUCCA

Trong nước

03000399

2093

03/06/2019

Công ty TNHH Thủy Sản ĐNT

Địa chỉ: Lô R7 Đường số 9, Khu CN Hải Sơn mở rộng, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

FIX POND VS

Trong nước

02000400

2093

03/06/2019

Công ty TNHH Thủy Sản ĐNT

Địa chỉ: Lô R7 Đường số 9, Khu CN Hải Sơn mở rộng, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

EXPLONDE BZT

Trong nước

03000401

2092

03/06/2019

CÔNG TY TNHH SINH HỌC QUỐC TẾ BIOSYS

Địa chỉ:84 đường 13C, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP HCM

FIX YUCCA

Trong nước

02000402

2092

03/06/2019

CÔNG TY TNHH SINH HỌC QUỐC TẾ BIOSYS

Địa chỉ:84 đường 13C, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP HCM

TOP YUCCA 99

Trong nước

02000403

2092

03/06/2019

CÔNG TY TNHH SINH HỌC QUỐC TẾ BIOSYS

Địa chỉ:84 đường 13C, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP HCM

MAX DINE

Trong nước

02000404

2092

03/06/2019

CÔNG TY TNHH SINH HỌC QUỐC TẾ BIOSYS

Địa chỉ:84 đường 13C, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP HCM

TOP DINE 99

Trong nước

02000405

2092

03/06/2019

CÔNG TY TNHH SINH HỌC QUỐC TẾ BIOSYS

Địa chỉ:84 đường 13C, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP HCM

PRO PKC 80

Trong nước

01000406

2117

04/06/2019

Công ty TNHH Sagophar

Địa chỉ:965/22/20 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP HCM

PHOSPHORIC ACID

Trong nước

01000407

2117

04/06/2019

Công ty TNHH Sagophar

Địa chỉ:965/22/20 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP HCM

VITA CETHIN

Trong nước

01000408

2117

04/06/2019

Công ty TNHH Sagophar

Địa chỉ:965/22/20 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP HCM

AQUA BIOTIC

Trong nước

01000409

2117

04/06/2019

Công ty TNHH Sagophar

Địa chỉ:965/22/20 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP HCM

AQUA BIOTIC S

Trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01000412

1912

24/05/2019

Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hoa Kì

Địa chỉ: Thôn Ngọc Mai, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Thức ăn hỗn hợp viên nổi cho cá rô phi, cá riêu hồng (Giai đoạn dưới 20g)

Trong nước

 

01000413

1912

24/05/2019

Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hoa Kì

Địa chỉ: Thôn Ngọc Mai, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Thức ăn hỗn hợp viên nổi cho cá rô phi, cá riêu hồng (Giai đoạn trên 500g)

990

Trong nước

 

01000414

1912

24/05/2019

Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hoa Kì

Địa chỉ: Thôn Ngọc Mai, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Thức ăn hỗn hợp viên nổi cho cá rô phi, cá riêu hồng (Giai đoạn < 20g)

986

Trong nước

 

01000415

1912

24/05/2019

Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hoa Kì

Địa chỉ: Thôn Ngọc Mai, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Thức ăn hỗn hợp viên nổi cho cá rô phi, cá riêu hồng (Giai đoạn 20g-200g)

987

Trong nước

 

01000416

1912

24/05/2019

Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hoa Kì

Địa chỉ: Thôn Ngọc Mai, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Thức ăn hỗn hợp viên nổi cho cá rô phi, cá riêu hồng (Giai đoạn 200g-500g)

988

Trong nước

 

01000417

2119

04/06/2019

Công ty TNHH TM & KTNN Hương Giang

Địa chỉ: No.65 Hsin An Rd, Shalu,Taichung,Taiwan 443 R.O.C

BIO PAK

Nhập khẩu

01000418

1827


21/05/2019

 

Công ty TNHH MTV PROVIMI

Địa chỉ: 238 Quốc lộ 1A-Phường Tân Hiệp-Tp.Biên Hòa-Tỉnh Đồng Nai

PREMIX VITAMIN KHOANG CHO ECH

Trong nước

 

01000419

1827


21/05/2019

 

Công ty TNHH MTV PROVIMI

Địa chỉ: 238 Quốc lộ 1A-Phường Tân Hiệp-Tp.Biên Hòa-Tỉnh Đồng Nai

HGV_PMX VIV KHOANG CHO CA

Trong nước

 

02000420

2160
10/06/201

 

Công ty TNHH Ga Ma

Địa chỉ: Số 2B Tổ 26, ấp 4, xã Phạm Văn Cội, H.Củ Chi, Tp.HCM

PRO BAC

Trong nước

 

02000421

2160
10/06/201

 

Công ty TNHH Ga Ma

Địa chỉ: Số 2B Tổ 26, ấp 4, xã Phạm Văn Cội, H.Củ Chi, Tp.HCM

PRO MEN H

Trong nước

 

01000422

2126

06/06/2019

Công ty TNHH Nhật Hưng Phú

Địa chỉ: Số 14 Đường Nguyễn Quyền, phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Trứng Ảrtemia nhãn hiệu Brine Shrimp Eggs RED SUN

Trong nước

 

02000423

2116


04/06/2019

 

Công ty TNNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Phát

Địa chỉ: 610/2, Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Tp.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

DOL-NO.1

Trong nước

 

02000424

2116


04/06/2019

 

Công ty TNNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Phát

Địa chỉ: 610/2, Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Tp.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

EURO BZT

Trong nước

 

02000425

2116


04/06/2019

 

Công ty TNNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Phát

Địa chỉ: 610/2, Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Tp.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

SUPER ZEO INDO 100

Trong nước

 

02000426

2116


04/06/2019

 

Công ty TNNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Phát

Địa chỉ: 610/2, Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Tp.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

SUPER CANXI MAX HP

Trong nước

 

01000427

2116


04/06/2019

 

Công ty TNNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Phát

Địa chỉ: 610/2, Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Tp.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

SUPER-VIT

Trong nước

 

01000428

2116


04/06/2019

 

Công ty TNNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Phát

Địa chỉ: 610/2, Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Tp.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

SOR-REAL

Trong nước

 

01000429

2116


04/06/2019

 

Công ty TNNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Phát

Địa chỉ: 610/2, Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Tp.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

GOOD-ENBAC

Trong nước

 

01000430

2116


04/06/2019

 

Công ty TNNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Phát

Địa chỉ: 610/2, Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Tp.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

BEST MINE 1

Trong nước

 

02000431

1478

26/04/2019

Công ty Cổ phần ROCKY VIETNAM

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7,Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm An Hai, huyện Bình

BIODINE 75

Trong nước

 

02000432

1478

26/04/2019

Công ty Cổ phần ROCKY VIETNAM

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7,Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm An Hai, huyện Bình

SURAT

Trong nước

 

02000433

1478

26/04/2019

Công ty Cổ phần ROCKY VIETNAM

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7,Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm An Hai, huyện Bình

SUPER CLEAR

Trong nước

 

02000434

1478

26/04/2019

Công ty Cổ phần ROCKY VIETNAM

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7,Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm An Hai, huyện Bình

SIAMAQUA

Trong nước

 

02000435

1478

26/04/2019

Công ty Cổ phần ROCKY VIETNAM

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7,Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm An Hai, huyện Bình

ROCKY COCO

Trong nước

 

02000436

1478

26/04/2019

Công ty Cổ phần ROCKY VIETNAM

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7,Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm An Hai, huyện Bình

OXIDOL

Trong nước

 

02000437

1478

26/04/2019

Công ty Cổ phần ROCKY VIETNAM

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7,Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm An Hai, huyện Bình

KTS

Trong nước

 

02000438

1478

26/04/2019

Công ty Cổ phần ROCKY VIETNAM

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7,Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm An Hai, huyện Bình

BRF 9999

Trong nước

 

 

01000439

2404

17/7/2019

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và môi trường

Địa chỉ: 9 nghĩa tân, cầu giấy, hà nội

Chế phẩm sinh học EM1

Trong nước

 

01000440

2258

26/06/2019

Công ty TNHH Guyomarc’h Việt Nam

Địa chỉ: Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

NUTRILIS MẢINE 1

Trong nước

 

01000441

2258

26/06/2019

Công ty TNHH Guyomarc’h Việt Nam

Địa chỉ: Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

NUTRILIS MẢINE 2

Trong nước

 

01000442

2258

26/06/2019

Công ty TNHH Guyomarc’h Việt Nam

Địa chỉ: Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

NUTRILIS MẢINE 3

Trong nước

 

02000443

2125

06/06/2019

Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học HTM

Thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong,, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

TCCA 90

Trong nước

 

02000444

2125

06/06/2019

Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học HTM

Thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong,, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

IODOSEPT A

Trong nước

 

02000445

1819

20/05/2019

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH

Địa chỉ: lô B1,B2, B3 khu công nghiệp Trà Đa, thành phố.Pleicuku, tỉnh Gia Lai

CLEANER-S (BKC)

Trong nước

02000446

1819

20/05/2019

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH

Địa chỉ: lô B1,B2, B3 khu công nghiệp Trà Đa, thành phố.Pleicuku, tỉnh Gia Lai

DETOXIFY

Trong nước

03000447

1819

20/05/2019

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH

Địa chỉ: lô B1,B2, B3 khu công nghiệp Trà Đa, thành phố.Pleicuku, tỉnh Gia Lai

KHOÁNG  LIMISIENE

Trong nước

02000448

2174

11/06/2019

 

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HAVACO

Địa chỉ;1/6M Ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, thành phố HCM

Vi sinh BIOSHẢK

Trong nước

02000449

2174

11/06/2019

 

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HAVACO

Địa chỉ;1/6M Ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, thành phố HCM

AZ PRO

Trong nước

03000450

2174

11/06/2019

 

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HAVACO

Địa chỉ;1/6M Ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, thành phố HCM

CALCIPHOS

Trong nước

03000451

2174

11/06/2019

 

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HAVACO

Địa chỉ;1/6M Ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, thành phố HCM

PREMIX HAVA

Trong nước

02000452

2174

11/06/2019

 

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HAVACO

Địa chỉ;1/6M Ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, thành phố HCM

HAVAXID 9000

Trong nước

01000453

2174

11/06/2019

 

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HAVACO

Địa chỉ;1/6M Ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, thành phố HCM

LIVER PLUS

Trong nước

01000454

2157

07/06/2019

 

 

CÔNG TY TNHH Q TẾ HẢI MÃ

Địa chỉ: 311 Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa

WIN-888

Trong nước

01000455

2128

06/06/201

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Địa chỉ: 1) ĐN:KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tình Đồng Nai, Việt Nam

2)CT: Lô số 16A3, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, giai đoạn 0.1-1.0g/con nhãn hiệu BLANCA 9990

Trong nước

01000456

2128

06/06/201

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Địa chỉ: 1) ĐN:KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tình Đồng Nai, Việt Nam

2)CT: Lô số 16A3, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, giai đoạn 1.0-2.0g/con nhãn hiệu BLANCA 9991

Trong nước

01000457

2128

06/06/201

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Địa chỉ: 1) ĐN:KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tình Đồng Nai, Việt Nam

2)CT: Lô số 16A3, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, giai đoạn 2.0-3.0g/con nhãn hiệu BLANCA 9993

Trong nước

01000458

2128

06/06/201

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Địa chỉ: 1) ĐN:KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tình Đồng Nai, Việt Nam

2)CT: Lô số 16A3, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, giai đoạn 3.0-5.0g/con nhãn hiệu BLANCA 9993

Trong nước

01000459

2128

06/06/201

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Địa chỉ: 1) ĐN:KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tình Đồng Nai, Việt Nam

2)CT: Lô số 16A3, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, giai đoạn 5.0-8.0g/con nhãn hiệu BLANCA 9993-P

Trong nước

01000460

2128

06/06/201

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Địa chỉ: 1) ĐN:KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tình Đồng Nai, Việt Nam

2)CT: Lô số 16A3, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, giai đoạn 8.0-12.0g/con nhãn hiệu BLANCA 9994-S

Trong nước

01000461

2128

06/06/201

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Địa chỉ: 1) ĐN:KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tình Đồng Nai, Việt Nam

2)CT: Lô số 16A3, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, giai đoạn 12.0-20.0g/con nhãn hiệu BLANCA 9994

Trong nước

01000462

2128

06/06/201

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Địa chỉ: 1) ĐN:KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tình Đồng Nai, Việt Nam

2)CT: Lô số 16A3, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn lớn hơn 700g/con nhãn hiệu CP 993A

Trong nước

01000463

2128

06/06/201

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Địa chỉ: 1) ĐN:KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tình Đồng Nai, Việt Nam

2)CT: Lô số 16A3, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn từ500-700g/con nhãn hiệu CP 9938

Trong nước

01000464

2128

06/06/201

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Địa chỉ: 1) ĐN:KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tình Đồng Nai, Việt Nam

2)CT: Lô số 16A3, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn từ300-500g/con nhãn hiệu CP 9936

Trong nước

01000465

 

 

 

 

2128

06/06/201

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Địa chỉ: 1) ĐN:KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tình Đồng Nai, Việt Nam

2)CT: Lô số 16A3, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn từ 150-300g/con nhãn hiệu CP 9935

Trong nước

01000466

2128

06/06/201

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Địa chỉ: 1) ĐN:KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tình Đồng Nai, Việt Nam

2)CT: Lô số 16A3, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn từ50-150g/con nhãn hiệu CP 9934

Trong nước

01000467

2128

06/06/201

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Địa chỉ: 1) ĐN:KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tình Đồng Nai, Việt Nam

2)CT: Lô số 16A3, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn từ 20-50g/con, nhẫn hiệu CP 9933

Trong nước

01000468

2128

06/06/201

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Địa chỉ: 1) ĐN:KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tình Đồng Nai, Việt Nam

2)CT: Lô số 16A3, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho cá chẽm, giai đoạn từ 5- 20 g/con, nhãn hiệu CP 9931

Trong nước

01000469

2150

07/06/2019

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN THIÊN LONG

Địa chỉ:123/6 đường Trường Lưu, phường  Long Trường, quận 9, thành phố HCM

VITAMIN C 10%

Trong nước

01000470

2150

07/06/2019

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN THIÊN LONG

Địa chỉ:123/6 đường Trường Lưu, phường  Long Trường, quận 9, thành phố HCM

VITAMIN C 20%

Trong nước

02000471

2150

07/06/2019

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN THIÊN LONG

Địa chỉ:123/6 đường Trường Lưu, phường  Long Trường, quận 9, thành phố HCM

BKC 80

Trong nước

02000472

2150

07/06/2019

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN THIÊN LONG

Địa chỉ:123/6 đường Trường Lưu, phường  Long Trường, quận 9, thành phố HCM

PROTEC 500

Trong nước

02000473

2150

07/06/2019

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN THIÊN LONG

Địa chỉ:123/6 đường Trường Lưu, phường  Long Trường, quận 9, thành phố HCM

SUNXIDE 2015

Trong nước

02000474

2150

07/06/2019

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN THIÊN LONG

Địa chỉ:123/6 đường Trường Lưu, phường  Long Trường, quận 9, thành phố HCM

I2DINE

Trong nước

02000475

2150

07/06/2019

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN THIÊN LONG

Địa chỉ:123/6 đường Trường Lưu, phường  Long Trường, quận 9, thành phố HCM

SUNDRADINE 200

Trong nước

01000476

2151

07/06/2019

CÔNG TY TNHH TACN THIÊN BANG VIỆT NAM

Địa chỉ : Cụm Cn Long Định Xã Long Cang Huyện Cần Đước Tỉnh Long An

Thức ăn cho cá tra và cá basa dùng cho cá có trọng lượng nhỏ hơn 1g/con

AC 100

Trong nước

 

 

01000477

2151

07/06/2019

CÔNG TY TNHH TACN THIÊN BANG VIỆT NAM

Địa chỉ : Cụm Cn Long Định Xã Long Cang Huyện Cần Đước Tỉnh Long An

Thức ăn cho cá tra và cá basa dùng cho cá có trọng lượng từ 1.1-5.0 g/con

AC 101

Trong nước

01000478

2151

07/06/2019

CÔNG TY TNHH TACN THIÊN BANG VIỆT NAM

Địa chỉ : Cụm Cn Long Định Xã Long Cang Huyện Cần Đước Tỉnh Long An

Thức ăn cho cá tra và cá basa dùng cho cá có trọng lượng từ 5.1-20 5/con

AC 102

Trong nước

01000479

2151

07/06/2019

CÔNG TY TNHH TACN THIÊN BANG VIỆT NAM

Địa chỉ : Cụm Cn Long Định Xã Long Cang Huyện Cần Đước Tỉnh Long An

Thức ăn cho cá tra và cá basa dùng cho cá có trọng lượng từ 20.1-200 g/con

AC 103

Trong nước

01000480

2151

07/06/2019

CÔNG TY TNHH TACN THIÊN BANG VIỆT NAM

Địa chỉ : Cụm Cn Long Định Xã Long Cang Huyện Cần Đước Tỉnh Long An

Thức ăn cho cá tra và cá basa dùng cho cá có trọng lượng từ 200.1 đến 500g/con

AC 104

Trong nước

01000481

2151

07/06/2019

CÔNG TY TNHH TACN THIÊN BANG VIỆT NAM

Địa chỉ : Cụm Cn Long Định Xã Long Cang Huyện Cần Đước Tỉnh Long An

Thức ăn cho cá tra và cá basa dùng cho cá có trọng lượng lớn 500g/con

AC 105

Trong nước

01000482

2127


06/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TRỤ THIÊN VĂN

Địa chỉ:2\7D ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM

STOMACH MAX

Trong nước

03000483

2127


06/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TRỤ THIÊN VĂN

Địa chỉ:2\7D ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM

C LIQUID

Trong nước

01000484

2127


06/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TRỤ THIÊN VĂN

Địa chỉ:2\7D ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM

BINDER

Trong nước

0200485

2127


06/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TRỤ THIÊN VĂN

Địa chỉ:2\7D ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM

THIO 5000

Trong nước

02000486

2127


06/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TRỤ THIÊN VĂN

Địa chỉ:2\7D ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM

T.XIN

Trong nước

02000487

2127


06/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TRỤ THIÊN VĂN

Địa chỉ:2\7D ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM

Gluta max

Trong nước

 

 

02000488

2127


06/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TRỤ THIÊN VĂN

Địa chỉ:2\7D ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM

Bioxide

Trong nước

02000489

2127


06/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TRỤ THIÊN VĂN

Địa chỉ:2\7D ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM

Hidien99

Trong nước

 

 

02000490

 

2127


06/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TRỤ THIÊN VĂN

Địa chỉ:2\7D ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM

BKC80

Trong nước

01000491

2283

28/06/2019

 

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Việt ÚC

Địa chỉ ; Km1595, QL1A, xã Vình Tán, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

LANNSY-Shrimp POWER FLAKE

Nhập khẩu

 

01000492

2155

07/06/2019

Công tuy TNHH Bayer Việt Nam

Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Premix Organic Fish

Trong nước

02000493

2146

06/06/2019

Công ty Liên doanh TNHH Anova

Địa chỉ: 36 Đại lộ Độc lập, VSIP, P.Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

NOVA-OXYGEN

Trong nước

02000494

2146

06/06/2019

Công ty Liên doanh TNHH Anova

Địa chỉ: 36 Đại lộ Độc lập, VSIP, P.Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

NOVA-IUCCA-PLUS

Trong nước

 

02000495

2146

06/06/2019

Công ty Liên doanh TNHH Anova

Địa chỉ: 36 Đại lộ Độc lập, VSIP, P.Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

SEA WEED

Trong nước

 

02000496

2146

06/06/2019

Công ty Liên doanh TNHH Anova

Địa chỉ: 36 Đại lộ Độc lập, VSIP, P.Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

NB 25

Trong nước

02000497

2146

06/06/2019

Công ty Liên doanh TNHH Anova

Địa chỉ: 36 Đại lộ Độc lập, VSIP, P.Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

CIDEX-4

Trong nước

02000498

2146

06/06/2019

Công ty Liên doanh TNHH Anova

Địa chỉ: 36 Đại lộ Độc lập, VSIP, P.Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

NOVA-NTC

Trong nước

02000499

2146

06/06/2019

Công ty Liên doanh TNHH Anova

Địa chỉ: 36 Đại lộ Độc lập, VSIP, P.Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

AOVA-AQUABAC

Trong nước

02000500

2224

20/06/2019

Công ty CP Công nghệ  sinh học  Thú Y

19/37 Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội và Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội

BTV-AQUA SHIRMP

 

Trong nước

02000501

2224

20/06/2019

Công ty CP Công nghệ  sinh học  Thú Y

19/37 Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội và Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội

BTV-YUCCA-VS

Trong nước

01000502

2224

20/06/2019

Công ty CP Công nghệ  sinh học  Thú Y

19/37 Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội và Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội

BTV-HIS

Trong nước

01000503

2224

20/06/2019

Công ty CP Công nghệ  sinh học  Thú Y

19/37 Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội và Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội

BTV – AQUA LACVET

Trong nước

01000504

2224

20/06/2019

Công ty CP Công nghệ  sinh học  Thú Y

19/37 Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội và Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội

BTV-AQUA BULADI

Trong nước

02000505

2224

20/06/2019

Công ty CP Công nghệ  sinh học  Thú Y

19/37 Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội và Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội

BTV – TP05SUPER

Trong nước

 

02000506

 

2223

19/06/2019

Công ty TNHH Sinh Học USA

990 Đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa

AZ

Trong nước

02000507

2248

25/06/2019

Công ty TNHH Nutripharm Việt Nam

Phòng 802 Tòa nhà Vietnam Business Center 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Ghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh

NT - BENZODIN

Trong nước

01000508

2248

25/06/2019

Công ty TNHH Nutripharm Việt Nam

Phòng 802 Tòa nhà Vietnam Business Center 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Ghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh

NT –BK 18

Trong nước

01000509

2188

13/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TM & SảN XUấT VIỄN ĐÔNG

16A/1O, ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

TM MAX

Trong nước

01000510

2188

13/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TM & SảN XUấT VIỄN ĐÔNG

16A/1O, ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

HEPA GOOD

Trong nước

02000511

2187


13/06/2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ XANH

Địa chỉ: QL1A, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

BKC

Trong nước

02000512

2187


13/06/2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ XANH

Địa chỉ: QL1A, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

TCCA

Trong nước

02000513

2187


13/06/2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ XANH

Địa chỉ: QL1A, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

IODINE 99

Trong nước

01000514

2183

13/06/2019

Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim

Địa chỉ: Đường số 2 KCN Hố Nai, Hố Nai 3, H Trảng Bom, T. Đồng Nai

AmphiGoutgone

Nhập khẩu

01000515

2183

13/06/2019

Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim

Địa chỉ: Đường số 2 KCN Hố Nai, Hố Nai 3, H Trảng Bom, T. Đồng Nai

ÀFLAGIN

Nhập khẩu

01000516

2183

13/06/2019

Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim

Địa chỉ: Đường số 2 KCN Hố Nai, Hố Nai 3, H Trảng Bom, T. Đồng Nai

AmphiBact

Nhập khẩu

02000517

2183

13/06/2019

Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim

Địa chỉ: Đường số 2 KCN Hố Nai, Hố Nai 3, H Trảng Bom, T. Đồng Nai

AmphiSeptol-Plus

Nhập khẩu

01000518

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO TÔM SÚ

TỪ 0,01G/CON – 0,2G/CON

PRO-KING 9021

Trong nước

01000519

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ BASA, CÁ TRA DƯỚI 1 G/CON

CON CÒ C5001

Trong nước

01000520

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ BASA, CÁ TRA

TỪ 8 G/CON – 14 G/CON

CON CÒ C5004

Trong nước

01000521

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ BASA, CÁ TRA

TỪ 14 G/CON - 50 G/CON

CON CÒ C5005A

Trong nước

01000522

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ BASA, CÁ TRA

TỪ 50 G/CON – 200 G/CON

CON CÒ C5005

Trong nước

01000523

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ BASA, CÁ TRA

TỪ 200 G/CON – 500G/CON

CON CÒ C5006

Trong nước

01000524

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ BASA, CÁ TRA

TRÊN 200 G/CON

CON CÒ C5006++AA

Trong nước

 

01000525

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ BASA, CÁ TRA

TỪ 500 G/CON – 1000 G/CON

CON CÒ C5007

Trong nước

01000526

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ BASA, CÁ TRA

TRÊN 1000 G/CON

CON CÒ C5008

Trong nước

01000527

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ BASA, CÁ TRA BỐ MẸ

GIAI ĐOẠN NUÔI VỖ TÍCH CỰC

CON CÒ C5009A

 

Trong nước

01000528

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ RÔ PHI, CÁ DIÊU HỒNG

TỪ 10 G/CON – 50G/CON

CON CÒ C8004A

Trong nước

01000529

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ RÔ PHI, CÁ DIÊU HỒNG

TỪ 50 G/CON – 200 G/CON

CON CÒ C8004

Trong nước

01000530

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ RÔ PHI, CÁ DIÊU HỒNG

TỪ 200 G/CON – 400 G/CON

CON CÒ C8005

Trong nước

01000531

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ RÔ PHI, CÁ DIÊU HỒNG

TỪ 400 G/CON – 600 G/CON

CON CÒ C8006

Trong nước

01000532

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ RÔ PHI, CÁ DIÊU HỒNG

TỪ 600 G/CON – 800 G/CON

CON CÒ C8007

Trong nước

01000533

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ RÔ PHI, CÁ DIÊU HỒNG

TRÊN 800 G/CON

CON CÒ C8008

Trong nước

01000534

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO TÔM SÚ

TỪ 0,2 G/CON – 1 G/CON

PRO-KING 9022

Trong nước

01000535

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO TÔM SÚ

TỪ 1 G/CON – 5 G/CON

PRO-KING 9023

Trong nước

01000536

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO TÔM SÚ

TỪ 5 G/CON – 10 G/CON

PRO-KING 9024

Trong nước

01000537

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO TÔM SÚ

TỪ 10 G/CON – 20 G/CON

PRO-KING 9025

yygsTrong nước

01000538

1571

04/05/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

Địa chỉ: Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO TÔM SÚ

TRÊN 20 G/CON

PRO-KING 9026

Trong nước

01000539

2130

06/06/2019

CÔNG TY TNHH THẦN VƯƠNG

Địa chỉ: Số 91 Đường số 55, KP9, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP HCM

HerbGuard

Trong nước

01000540

2130

06/06/2019

CÔNG TY TNHH THẦN VƯƠNG

Địa chỉ: Số 91 Đường số 55, KP9, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP HCM

PROTECT-I

Trong nước

02000541

2130

06/06/2019

CÔNG TY TNHH THẦN VƯƠNG

Địa chỉ: Số 91 Đường số 55, KP9, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP HCM

GROWMIN

Trong nước

01000542

2130

06/06/2019

CÔNG TY TNHH THẦN VƯƠNG

Địa chỉ: Số 91 Đường số 55, KP9, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP HCM

HẺRMIN

Trong nước

02000543

2130

06/06/2019

CÔNG TY TNHH THẦN VƯƠNG

Địa chỉ: Số 91 Đường số 55, KP9, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP HCM

Unpara-ABi

Trong nước

02000544

2196


17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TM HẢI  AN NAM

Địa chỉ:16/34/3A Đướng số 9, Kp Phước Hậu, P. Long Phước, Q.9, TP HCM

BRO-KILL

Trong nước

02000545

2196


17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TM HẢI  AN NAM

Địa chỉ:16/34/3A Đướng số 9, Kp Phước Hậu, P. Long Phước, Q.9, TP HCM

ALASKA BIO

Trong nước

01000546

2196


17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TM HẢI  AN NAM

Địa chỉ:16/34/3A Đướng số 9, Kp Phước Hậu, P. Long Phước, Q.9, TP HCM

BIO CARE

Trong nước

02000547

2199

17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TÂN HUY HOÀNG

Địa chỉ: 51/34/6 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, TP

HCM

SONATA

Trong nước

02000548

2199

17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TÂN HUY HOÀNG

Địa chỉ: 51/34/6 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, TP

HCM

HI-CAPSUL

Trong nước

01000549

2199

17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TÂN HUY HOÀNG

Địa chỉ: 51/34/6 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, TP

HCM

HI-MINERAL-1

Trong nước

02000550

2199

17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TÂN HUY HOÀNG

Địa chỉ: 51/34/6 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, TP

HCM

HI YUCCA

Trong nước

02000551

2199

17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH TÂN HUY HOÀNG

Địa chỉ: 51/34/6 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, TP

HCM

HI-AQUAFREST

Trong nước

02000552

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

TZTUSA

Trong nước

02000553

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

PONDUSA

Trong nước

02000554

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

PZT DIGESTER

Trong nước

02000555

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

PZT 8800

Trong nước

02000556

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

UBER

Trong nước

02000557

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

PZT AQUA

Trong nước

02000558

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

PRIUS

Trong nước

02000559

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

XỬ LÝ ĐÁY

Trong nước

02000560

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

PZT NO2

Trong nước

01000561

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

PZT

Trong nước

01000562

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

CODAFINUSA

Trong nước

01000563

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

PZT YAOURT

Trong nước

02000564

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

AQUADETOX

Trong nước

 

01000565

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

CBR

Trong nước

02000566

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

CRV

Trong nước

02000567

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

NITRO

Trong nước

02000568

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

PZT GOLD

Trong nước

02000569

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

PZT NEW YORK

Trong nước

02000570

2202

17/06/2019

CÔNG TY TNHH BZT USA

Địa chỉ: Lô số 1, khu H, đường N7, khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Tránh, TP HCM

ROBOUSA

Trong nước

02000571

2201

17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH DV-TM-SảN XUấT-XNK THÁI VẠN PHÁT

Địa chỉ:118/162 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B. Quận Bình Tân, TP HCM

BIO-ZT

Trong nước

02000572

2201

17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH DV-TM-SảN XUấT-XNK THÁI VẠN PHÁT

Địa chỉ:118/162 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B. Quận Bình Tân, TP HCM

BKCI

Trong nước

02000573

2201

17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH DV-TM-SảN XUấT-XNK THÁI VẠN PHÁT

Địa chỉ:118/162 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B. Quận Bình Tân, TP HCM

SUPER-SELL

Trong nước

02000574

2201

17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH DV-TM-SảN XUấT-XNK THÁI VẠN PHÁT

Địa chỉ:118/162 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B. Quận Bình Tân, TP HCM

WHITE BEND

Trong nước

02000575

2201

17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH DV-TM-SảN XUấT-XNK THÁI VẠN PHÁT

Địa chỉ:118/162 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B. Quận Bình Tân, TP HCM

SUPE-DINER 9000

Trong nước

02000576

2201

17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH DV-TM-SảN XUấT-XNK THÁI VẠN PHÁT

Địa chỉ:118/162 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B. Quận Bình Tân, TP HCM

SUPER-CALCIUM

Trong nước

01000577

2201

17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH DV-TM-SảN XUấT-XNK THÁI VẠN PHÁT

Địa chỉ:118/162 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B. Quận Bình Tân, TP HCM

SUPER HEPATIC

Trong nước

01000578

2201

17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH DV-TM-SảN XUấT-XNK THÁI VẠN PHÁT

Địa chỉ:118/162 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B. Quận Bình Tân, TP HCM

SUPER LIVER

Trong nước

01000579

2201

17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH DV-TM-SảN XUấT-XNK THÁI VẠN PHÁT

Địa chỉ:118/162 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B. Quận Bình Tân, TP HCM

SUPER- VITAMI

Trong nước

01000580

2201

17/06/2019

 

CÔNG TY TNHH DV-TM-SảN XUấT-XNK THÁI VẠN PHÁT

Địa chỉ:118/162 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B. Quận Bình Tân, TP HCM

ECOBIOL

Trong nước

01000581

2203

17/06/2019

Công ty TNHH Eco Animal Health

Địa chỉ: Số 33M/89, đường Nguyễn Ánh Thủ, KP 1, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM

ACTIPLUS

Trong nước

01000582

2203

17/06/2019

Công ty TNHH Eco Animal Health

Địa chỉ: Số 33M/89, đường Nguyễn Ánh Thủ, KP 1, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM

BIOSAF

Trong nước

02000583

2203

17/06/2019

Công ty TNHH Eco Animal Health

Địa chỉ: Số 33M/89, đường Nguyễn Ánh Thủ, KP 1, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM

LALSEA BIOREM

Trong nước

02000584

2203

17/06/2019

Công ty TNHH Eco Animal Health

Địa chỉ: Số 33M/89, đường Nguyễn Ánh Thủ, KP 1, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM

YUCCA BIOREM

Trong nước

01000585

2203

17/06/2019

Công ty TNHH Eco Animal Health

Địa chỉ: Số 33M/89, đường Nguyễn Ánh Thủ, KP 1, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM

AGRIMOS

Trong nước

01000586

2203

17/06/2019

Công ty TNHH Eco Animal Health

Địa chỉ: Số 33M/89, đường Nguyễn Ánh Thủ, KP 1, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM

 

ACTISAF

 

Trong nước

02000587

2203

17/06/2019

Công ty TNHH Eco Animal Health

Địa chỉ: Số 33M/89, đường Nguyễn Ánh Thủ, KP 1, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM

ECOMAX

Trong nước

01000588

2203

17/06/2019

Công ty TNHH Eco Animal Health

Địa chỉ: Số 33M/89, đường Nguyễn Ánh Thủ, KP 1, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM

E-LIVER

Trong nước

01000589

2200

17/06/2019

CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ DU LỊCH PHƯƠNG NAM

Địa chỉ:12c7 Khu phố 3,Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

C ACIS

Trong nước

01000590

2200

17/06/2019

CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ DU LỊCH PHƯƠNG NAM

Địa chỉ:12c7 Khu phố 3,Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

WAVE

Trong nước

01000591

2200

17/06/2019

CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ DU LỊCH PHƯƠNG NAM

Địa chỉ:12c7 Khu phố 3,Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

SUPER LUCKY

Trong nước

02000592

2268

27/06/2019

CÔNG TY TNHH TÂN SAO Á

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, Ấp 2, Xã Xuận Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP HCM

BEL800

Nhập Khẩu

01000593

2268

27/06/2019

CÔNG TY TNHH TÂN SAO Á

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, Ấp 2, Xã Xuận Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP HCM

LIPO MIX

Nhập Khẩu

01000594

2268

27/06/2019

CÔNG TY TNHH TÂN SAO Á

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, Ấp 2, Xã Xuận Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP HCM

UP CLEAN

Nhập Khẩu

01000595

2122

06/06/2019

CÔNG TY TNHH HOALONGFEED

Địa chỉ: 45 Đường Đê Trường Long, Ấp Rạch Bộng, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

HF 9201

Trong nước

01000596

2122

06/06/2019

CÔNG TY TNHH HOALONGFEED

Địa chỉ: 45 Đường Đê Trường Long, Ấp Rạch Bộng, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

HF 9202

Trong nước

01000597

2122

06/06/2019

CÔNG TY TNHH HOALONGFEED

Địa chỉ: 45 Đường Đê Trường Long, Ấp Rạch Bộng, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

HF 9203

Trong nước

01000598

2122

06/06/2019

CÔNG TY TNHH HOALONGFEED

Địa chỉ: 45 Đường Đê Trường Long, Ấp Rạch Bộng, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

HF 9204

Trong nước

01000599

2122

06/06/2019

CÔNG TY TNHH HOALONGFEED

Địa chỉ: 45 Đường Đê Trường Long, Ấp Rạch Bộng, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

HF 9205

Trong nước

01000600

2122

06/06/2019

CÔNG TY TNHH HOALONGFEED

Địa chỉ: 45 Đường Đê Trường Long, Ấp Rạch Bộng, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

HF 9206

Trong nước

01000601

2122

06/06/2019

CÔNG TY TNHH HOALONGFEED

Địa chỉ: 45 Đường Đê Trường Long, Ấp Rạch Bộng, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

HF 9403

Trong nước

01000602

2122

06/06/2019

CÔNG TY TNHH HOALONGFEED

Địa chỉ: 45 Đường Đê Trường Long, Ấp Rạch Bộng, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

HF 9301

Trong nước

01000603

2122

06/06/2019

CÔNG TY TNHH HOALONGFEED

Địa chỉ: 45 Đường Đê Trường Long, Ấp Rạch Bộng, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

HF 9101

Trong nước

01000604

2122

06/06/2019

CÔNG TY TNHH HOALONGFEED

Địa chỉ: 45 Đường Đê Trường Long, Ấp Rạch Bộng, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

HF 9104

Trong nước

01000605

2122

06/06/2019

CÔNG TY TNHH HOALONGFEED

Địa chỉ: 45 Đường Đê Trường Long, Ấp Rạch Bộng, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

HF 9105

Trong nước

01000606

2122

06/06/2019

CÔNG TY TNHH HOALONGFEED

Địa chỉ: 45 Đường Đê Trường Long, Ấp Rạch Bộng, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

HF 9103

Trong nước

01000607

2122

06/06/2019

CÔNG TY TNHH HOALONGFEED

Địa chỉ: 45 Đường Đê Trường Long, Ấp Rạch Bộng, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

HF 9102

Trong nước

01000608

2268

27/06/2019

CÔNG TY TNHH TÂN SAO Á

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, Ấp 2, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP HCM

SANACORE GM

Nhập khẩu

01000609

2268

27/06/2019

CÔNG TY TNHH TÂN SAO Á

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, Ấp 2, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP HCM

HP800

Nhập khẩu

02000610

2268

27/06/2019

CÔNG TY TNHH TÂN SAO Á

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, Ấp 2, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP HCM

DWTB800

Nhập khẩu

01000615

 

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Holdone – H9042

Trong nước

01000616

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Holdone – H9040

Trong nước

01000617

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn cho cá rô phi, điêu hồng

Holdone – H9035

Trong nước

01000618

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn cho cá rô phi, điêu hồng

Holdone – H9032

Trong nước

01000619

 

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn cho cá rô phi, điêu hồng

Holdone – H9030

Trong nước

01000620

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn cho cá rô phi, điêu hồng

Holdone – H9028

Trong nước

 

 

01000621

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn cho cá rô phi, điêu hồng

Haid Feed –F1

Trong nước

01000622

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn cho cá rô phi, điêu hồng

Haid Feed –F2

Trong nước

01000623

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn cho cá rô phi, điêu hồng

Haid Feed –F3

Trong nước

01000624

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn cho cá rô phi, điêu hồng

Haid Feed –F4

Trong nước

01000625

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn cho cá rô phi, điêu hồng

Haid Feed –F5

Trong nước

01000626

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn cho cá rô phi, điêu hồng

Haid Feed –F6

Trong nước

01000627

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá tra

Haid Feed - C40

Trong nước

01000628

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá tra

Haid Feed – C35

Trong nước

01000629

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá tra

Haid Feed – C30

Trong nước

01000630

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá tra

Haid Feed – C28

Trong nước

01000631

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá tra

Haid Feed – C26

Trong nước

01000632

1917

24/05/2019

 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Địa chỉ: Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, Huyện Long Đồ, tỉnh Vĩnh Long, VNThuwcs ăn cho cá rô phi, điêu hồng

 

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá tra

Haid Feed – C20

Trong nước

01000633

1669

10/5/2019

Công Ty TNHH NewHope Hà Nội –CNHP

Đ/C:  Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi (giai đoạn từ 10 – đến 20g/con trở lên) thương hiệu NEW HOPE

833

Trong nước

01000634

1669

10/5/2019

Công Ty TNHH NewHope Hà Nội –CNHP

Đ/C:  Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi (giai đoạn từ 20g -  200g/con trở lên) thương hiệu NEW HOPE

834

Trong nước

01000635

1669

10/5/2019

Công Ty TNHH NewHope Hà Nội –CNHP

Đ/C:  Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi (giai đoạn từ 200g-500g)  trở lên) thương hiệu NEW HOPE

835

Trong nước

01000636

1669

10/5/2019

Công Ty TNHH NewHope Hà Nội –CNHP

Đ/C:  Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi (giai đoạn từ 500g/con trở lên) thương hiệu NEW HOPE

836

Trong nước

01000637

1669

10/5/2019

Công Ty TNHH NewHope Hà Nội –CNHP

Đ/C:  Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi (giai đoạn từ 500g/con trở lên) thương hiệu NEW HOPE

838

Trong nước

01000638

1669

10/5/2019

Công Ty TNHH NewHope Hà Nội –CNHP

Đ/C:  Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng

Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi (giai đoạn dưới 5,0g) thương hiệu More

632

Trong nước

01000639

1669

10/5/2019

Công Ty TNHH NewHope Hà Nội –CNHP

Đ/C:  Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng

Thức ăn cho cá rô phi (giai đoạn từ 10g – 20g) thương hiệu More

633

Trong nước

01000640

1669

10/5/2019

Công Ty TNHH NewHope Hà Nội –CNHP

Đ/C:  Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng

Thức ăn cho cá rô phi (giai đoạn 20g – 200g) thương hiệu More

634

Trong nước

01000641

1669

10/5/2019

Công Ty TNHH NewHope Hà Nội –CNHP

Đ/C:  Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng

Thức ăn cho cá rô phi (giai đoạn từ 500g trở lên ) thương hiệu More

635

Trong nước

01000642

1669

10/5/2019

Công Ty TNHH NewHope Hà Nội –CNHP

Đ/C:  Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng

Thức ăn cho cá rô phi (giai đoạn từ 500g trở lên ) thương hiệu More

636

Trong nước

01000643

1669

10/5/2019

Công Ty TNHH NewHope Hà Nội –CNHP

Đ/C:  Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng

Thức ăn cho cá rô phi (giai đoạn từ 500g trở lên ) thương hiệu More

638

Trong nước

01000644

1669

10/5/2019

Công Ty TNHH NewHope Hà Nội –CNHP

Đ/C:  Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng

Thức ăn cho cá rô phi (giai đoạn từ 5,1g – 10g) thương hiệu More

9330

Trong nước

01000645

1669

10/5/2019

Công Ty TNHH NewHope Hà Nội –CNHP

Đ/C:  Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng

Thức ăn cho cá rô phi (giai đoạn từ 10g – 20g) thương hiệu More

9331

Trong nước

01000646

1669

10/5/2019

Công Ty TNHH NewHope Hà Nội –CNHP

Đ/C:  Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng

Thức ăn cho cá rô phi (giai đoạn từ 20g – 200g) thương hiệu More

9332

Trong nước

1000647

 

 

 

 

01000648

2047

30/5/2019

Chi nhánh Long An- Cty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Đ/c: Ấp 3A, xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

STELLA S2

Trong nước

01000649

2047

30/5/2019

Chi nhánh Long An- Cty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Đ/c: Ấp 3A, xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

STELLA S3

Trong nước

01000650

2047

30/5/2019

Chi nhánh Long An- Cty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Đ/c: Ấp 3A, xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

STELLA S5

Trong nước

01000651

2047

30/5/2019

Chi nhánh Long An- Cty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Đ/c: Ấp 3A, xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

STELLA S7

Trong nước

01000652

2047

30/5/2019

Chi nhánh Long An- Cty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Đ/c: Ấp 3A, xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

STELLA S10

Trong nước

01000653

2179

12/6/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN THỊNH

Đ/c: Ấp Phú Lâm, Xã Phú Thành B, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp

FISH MEN

Trong nước

01000654

2179

12/6/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN THỊNH

Đ/c: Ấp Phú Lâm, Xã Phú Thành B, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp

FISH ALICIN

Trong nước

01000655

2216

19/6/2019

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI PETER HAND HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 36 Phố Hoàng Ngân, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

Khoáng tôm peter Hand

Trong nước

01000656

2099

3/6/2019


Cty TNHH Rừng Biển

Đ/C: 18 Đường Số 3 - Phường Tân Kiểng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

ARTEMAC

Nhập Khẩu

01000657

2099

3/6/2019


Cty TNHH Rừng Biển

Đ/C: 18 Đường Số 3 - Phường Tân Kiểng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

ALGAMAC 3050 FLAKE

Nhập Khẩu

01000658

1913

24/5/219

Chi nhánh Long An- Cty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Đ/c: Ấp 3A, xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Aqua Gain

Trong nước

01000659

2153

7/6/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y RTD

Đ/C: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

LACTOVET

Trong nước

01000660

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-81

Trong nước

01000661

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-82

Trong nước

01000662

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-83

Trong nước

01000663

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-84

Trong nước

01000664

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-85

Trong nước

01000665

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-86

Trong nước

01000666

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-87

Trong nước

01000667

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-87L

Trong nước

01000668

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-91

Trong nước

01000669

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-92

Trong nước

01000670

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-93

Trong nước

01000671

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-94

Trong nước

01000672

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-95

Trong nước

01000673

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-96

Trong nước

01000674

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-97

Trong nước

01000675

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-98

Trong nước

01000676

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-515

Trong nước

01000677

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-595

Trong nước

01000678

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-585

Trong nước

01000679

1970

28/8/2019

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP KINH BẮC

Đ/C: Khu công nghiệp Khắc Niệm, phường nghiệp Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KB-525

Trong nước

02000680

2240

25/6/2019

CÔNG TY TNHH TM XNK HOÀNG HIỆP PHÚ

Đ/C: Khu phố 4, Thị trấn Hòa Vinh, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

BKC 80

Trong nước

01000681

2240

25/6/2019

CÔNG TY TNHH TM XNK HOÀNG HIỆP PHÚ

Đ/C: Khu phố 4, Thị trấn Hòa Vinh, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

LIVER

Trong nước

01000682

2212

19/6/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ÂU LẠC

Đ/C: Tầng 2, số 7 NGõ 148, Tổ dân Phố số 1, Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

MICROBIO Âu Lạc ATS

Trong nước

02000683

2212

19/6/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ÂU LẠC

Đ/C: Tầng 2, số 7 NGõ 148, Tổ dân Phố số 1, Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

MICROBIO Âu Lạc HQ-LQ-KQ (Chế phẩm vi sinh khử khí độc ao nuôi)

Trong nước

02000684

2249

25/06/2019


Công Ty TNHH Thần Vương

Đ/C: Số 91 Đường 55, Khu Phố 9 - Phường Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

BACWAT

Trong nước

02000685

2249

25/06/2019


Công Ty TNHH Thần Vương

Đ/C: Số 91 Đường 55, Khu Phố 9 - Phường Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

BKC GRO

Trong nước

02000686

2249

25/06/2019


Công Ty TNHH Thần Vương

Đ/C: Số 91 Đường 55, Khu Phố 9 - Phường Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

BKC GOLD

Trong nước

01000687

2249

25/06/2019


Công Ty TNHH Thần Vương

Đ/C: Số 91 Đường 55, Khu Phố 9 - Phường Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

NUPLEX

Trong nước

03000688

2388

16/7/209


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM MỸ

Đ/C: 66/1 ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

BIOBAC –D109

Trong nước

03000689

2388

16/7/209


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM MỸ

Đ/C: 66/1 ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

ONE ZYME – E55

Trong nước

02000690

2388

16/7/209


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM MỸ

Đ/C: 66/1 ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

VIKON-03

(N)

Trong nước

02000691

2388

16/7/209


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM MỸ

Đ/C: 66/1 ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

HUMIC 104

Trong nước

02000692

2388

16/7/209


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM MỸ

Đ/C: 66/1 ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

IODINE – E 900

Trong nước

02000693

2388

16/7/209


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM MỸ

Đ/C: 66/1 ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

N10

Trong nước

02000694

2388

16/7/209


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM MỸ

Đ/C: 66/1 ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

PAK DINE 99

Trong nước

02000695

2388

16/7/209


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM MỸ

Đ/C: 66/1 ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

UPAK BKC

Trong nước

02000696

2388

16/7/209


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM MỸ

Đ/C: 66/1 ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

MKC 9000

Trong nước

01000697

2388

16/7/209


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM MỸ

Đ/C: 66/1 ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

BIOLACTO

Trong nước

01000698

2388

16/7/209


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM MỸ

Đ/C: 66/1 ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

BETAIN-BG 01

Trong nước

01000699

2388

16/7/209


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM MỸ

Đ/C: 66/1 ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

ONE- WAY

Trong nước

02000858

2274

27/06/2019

Công ty TNHH Nhật Hùng

Địa chỉ: Q34, đường số 05, KĐT mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

MAX CONTR

Trong nước

02000859

2323

04/07/2019

Công ty TNHH Nhật Hùng

Địa chỉ: Q34, đường số 05, KĐT mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Quick Shell – 24H

Trong nước

02000860

2323

04/07/2019

Công ty TNHH Nhật Hùng

Địa chỉ: Q34, đường số 05, KĐT mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

ROBY

Trong nước

02000861

2323

04/07/2019

Công ty TNHH Nhật Hùng

Địa chỉ: Q34, đường số 05, KĐT mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

KHOÁNG MẶN

Trong nước

02000862

2323

04/07/2019

Công ty TNHH Nhật Hùng

Địa chỉ: Q34, đường số 05, KĐT mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

SUPER PLANKTON

Trong nước

02000863

2274

27/06/2019

Công ty TNHH Nhật Hùng

Địa chỉ: Q34, đường số 05, KĐT mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

GÂY TẢO 54

Trong nước

02000864

2274

27/06/2019

Công ty TNHH Nhật Hùng

Địa chỉ: Q34, đường số 05, KĐT mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

KP - 09

Trong nước

02000865

2274

27/06/2019

Công ty TNHH Nhật Hùng

Địa chỉ: Q34, đường số 05, KĐT mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

SUPER BIO

Trong nước

02000866

2274

27/06/2019

Công ty TNHH Nhật Hùng

Địa chỉ: Q34, đường số 05, KĐT mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

MIX PRO

Trong nước

02000867

2274

27/06/2019

Công ty TNHH Nhật Hùng

Địa chỉ: Q34, đường số 05, KĐT mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

SUPER KHOÁNG

Trong nước

000868

 

 

 

 

000869

 

 

 

 

000870

 

 

 

 

000871

 

 

 

 

000872

 

 

 

 

02000873

3322

03/7/2019

Công Ty TNHH Thủy Sản Mai Anh

Địa chỉ: 44/99/10/13 đường TA21 - phường Thới An - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

BZT AQUA

Trong nước

02000874

3322

03/7/2019

Công Ty TNHH Thủy Sản Mai Anh

Địa chỉ: 44/99/10/13 đường TA21 - phường Thới An - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

IODINE USA

Trong nước

02000875

3322

03/7/2019

Công Ty TNHH Thủy Sản Mai Anh

Địa chỉ: 44/99/10/13 đường TA21 - phường Thới An - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

YUCCA 90%

Trong nước

02000876

3322

03/7/2019

Công Ty TNHH Thủy Sản Mai Anh

Địa chỉ: 44/99/10/13 đường TA21 - phường Thới An - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

BZT

Trong nước

01000877

2326


04/07/2019

 

Công ty TNHH Virbac Việt Nam

Địa chỉ:  17 Bà Huyện Thanh Quan, P. 6, Quận 3, 
Tp. Hồ Chí Minh

Carniforcyl aqua

Trong nước

00100878

2326


04/07/2019

 

Công ty TNHH Virbac Việt Nam

Địa chỉ:  17 Bà Huyện Thanh Quan, P. 6, Quận 3, 
Tp. Hồ Chí Minh

Nutri aqua

Trong nước

00020879

2326


04/07/2019

 

Công ty TNHH Virbac Việt Nam

Địa chỉ:  17 Bà Huyện Thanh Quan, P. 6, Quận 3, 
Tp. Hồ Chí Minh

Eco marine liquid

Trong nước

01000880

2305

02/07/2019

Công Ty TNHH Savina Việt Nam

Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Evolution

Nhập khẩu

01000881

2219

19/06/2019

Công ty TNHH Thủy sản Phú Khánh

Địa chỉ: 47 Đường số 9, KDC Bình Hưng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

RING

Trong nước

01000882

2219

19/06/2019

Công ty TNHH Thủy sản Phú Khánh

Địa chỉ: 47 Đường số 9, KDC Bình Hưng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

STING

Trong nước

01000883

2219

19/06/2019

Công ty TNHH Thủy sản Phú Khánh

Địa chỉ: 47 Đường số 9, KDC Bình Hưng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

HASAN

Trong nước

01000886

2352


10/7/2019

 

Công ty TNHH CJ Vina Agri

Địa chỉ: QL1A, Mỹ Yên, Bến Lức, Long An

GALAXY 8101

Trong nước

01000887

2272
27/06/2019

 

Công ty TNHH CJ Vina Agri

Địa chỉ: QL1A, Mỹ Yên, Bến Lức, Long An

GALAXY 8100

Trong nước

02000927

2319

03/07/2019

ÔNG TY TNHH SEA AQUA VIỆT NAM

Địa chỉ: K5, đường số 8, khu phố 4,, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

SEA-POWDER

Trong nước

02000928

2319

03/07/2019

ÔNG TY TNHH SEA AQUA VIỆT NAM

Địa chỉ: K5, đường số 8, khu phố 4,, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

SEA-DETOX

Trong nước

02000929

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

AQUA CLEAR

Trong nước

02000930

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

GREEN

Trong nước

02000931

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

TOP ONE

Trong nước

01000932

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

VIMIN C

Trong nước

01000933

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

GLUTA ONE

Trong nước

01000934

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

BIO C 99

Trong nước

01000935

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

HI - WHITE

Trong nước

01000936

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

BIO MINER

Trong nước

01000937

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

NEW PLUS

Trong nước

01000938

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

BCF 69

Trong nước

02000939

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

VT-BIOTIC

Trong nước

02000940

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

BZT 569

Trong nước

02000941

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

YUKA 99

Trong nước

02000942

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

SUPER-MAX

Trong nước

02000943

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

YUKA C

Trong nước

02000944

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

VIOZYME

Trong nước

02000945

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

AQUA YU 99

Trong nước

02000946

2178

12/06/2019

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VĨNH THUẬN

Địa chỉ: 265/3 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

OXY YUCCA ZEO

Trong nước

02000947

2345

10/7/2019

CÔNG TY TNHH TM-SX TRẠI VIỆT

Địa chỉ: 181/51 Phan Đăng Lưu, P. 1, Q. Phú Nhuận,Tp. Hồ Chí Minh

Zeolite hạt

Nhập khẩu

02000948

2343

10/07/2019

 

Công Ty TNHH Tân Thới Hiệp

Địa chỉ: Lô K3B,3C Đường Số 4, KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

ZEOLITE

Trong nước

02000949

2343

10/07/2019

 

Công Ty TNHH Tân Thới Hiệp

Địa chỉ: Lô K3B,3C Đường Số 4, KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

INDOZEO (G)

Trong nước

02000950

2343

10/07/2019

 

Công Ty TNHH Tân Thới Hiệp

Địa chỉ: Lô K3B,3C Đường Số 4, KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

SAPONIN C.O

Trong nước

02000951

2343

10/07/2019

 

Công Ty TNHH Tân Thới Hiệp

Địa chỉ: Lô K3B,3C Đường Số 4, KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

TCCA 90% - THH

Trong nước

01000952

2343

10/07/2019

 

Công Ty TNHH Tân Thới Hiệp

Địa chỉ: Lô K3B,3C Đường Số 4, KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

VIT C

Trong nước

01000953

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn tôm sú nhãn hiệu PRO-TOM

9600

 

Trong nước

01000954

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn tôm sú nhãn hiệu PRO-TOM

9601

Trong nước

01000955

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn tôm sú nhãn hiệu PRO-TOM

9602

Trong nước

01000956

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn tôm sú nhãn hiệu PRO-TOM

9603

Trong nước

01000957

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn tôm sú nhãn hiệu PRO-TOM

9604

Trong nước

01000958

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn tôm sú nhãn hiệu PRO-TOM

9605

Trong nước

01000959

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn tôm sú nhãn hiệu PRO-TOM

9606

Trong nước

01000960

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn tôm sú nhãn hiệu PRO-TOM

9607

 

01000961

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn tăng trọng cho tôm sú nhãn hiệu  SUPER-TOM

8888

Trong nước

01000962

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn tăng trọng cho tôm sú nhãn hiệu  SUPER-TOM

9999

Trong nước

01000963

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn nuôi tôm thẻ nhãn hiệu HI TOM

9800

Trong nước

01000964

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn nuôi tôm thẻ nhãn hiệu HI TOM

9801

Trong nước

01000965

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn nuôi tôm thẻ nhãn hiệu HI TOM

9802

Trong nước

01000966

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn nuôi tôm thẻ nhãn hiệu HI TOM

9803

Trong nước

01000967

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn nuôi tôm thẻ nhãn hiệu HI TOM

9804

Trong nước

01000968

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn nuôi tôm thẻ nhãn hiệu HI TOM

9805

Trong nước

01000969

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn nuôi tôm thẻ nhãn hiệu HI TOM

9806

Trong nước

01000970

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn nuôi cá biển – cá chim vây vàng

9220

Trong nước

01000971

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn nuôi cá biển – cá chim vây vàng

9222

Trong nước

01000972

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn nuôi cá  Rô phi – điêu hồng

9014

Trong nước

01000973

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn nuôi cá chép

9026N

Trong nước

01000974

2341

10/07/2019

Công ty TNHH De Heus

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thức ăn nuôi cá biển (cá chim vây vàng 50 – 200gr)

9221

Trong nước

000975

2334


08/07/2019

 

Công ty cổ phần công nghệ BIOFLOC ĐBA

Địa chỉ: Số 343, Nguyễn Trãi, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

PARK SELL

Trong nước

01000976

2334


08/07/2019

 

Công ty cổ phần công nghệ BIOFLOC ĐBA

Địa chỉ: Số 343, Nguyễn Trãi, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

MIX GOLD

Trong nước

01000977

2334
08/07/2019

 

Công ty cổ phần công nghệ BIOFLOC ĐBA

Địa chỉ: Số 343, Nguyễn Trãi, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

KING LIVER

Trong nước

02000978

2334

08/07/2019

 

Công ty cổ phần công nghệ BIOFLOC ĐBA

Địa chỉ: Số 343, Nguyễn Trãi, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DR TRUMP

Trong nước

000979

2335

08/07/2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO BLUE SKY

Địa chỉ: Số 31 Đường 3C, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

POND BS789

Trong nước

02000980

2335

08/07/2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO BLUE SKY

Địa chỉ: Số 31 Đường 3C, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

BS 100

Trong nước

02000981

2335

08/07/2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO BLUE SKY

Địa chỉ: Số 31 Đường 3C, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

BS SAKA

Trong nước

01000982

2335

08/07/2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO BLUE SKY

Địa chỉ: Số 31 Đường 3C, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CAPO SHELL

Trong nước

02000983

2335

08/07/2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO BLUE SKY

Địa chỉ: Số 31 Đường 3C, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

NÂNG KIỀM POWER

Trong nước

01000984

2351


10/07/2019

 

Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

Địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hào Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

SOYA LECITHIN

Nhập khẩu

01000985

2390

16/07/2019

Công Ty Tnhh Thủy Sản Cửu Long T.l

Địa chỉ: 323B Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

BETAIN PLUS

Trong nước

01000986

2390

16/07/2019

Công Ty Tnhh Thủy Sản Cửu Long T.l

Địa chỉ: 323B Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

GAN PLUS

Trong nước

01000987

2390

16/07/2019

Công Ty Tnhh Thủy Sản Cửu Long T.l

Địa chỉ: 323B Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

HUFA

Trong nước

01000988

2390

16/07/2019

Công Ty Tnhh Thủy Sản Cửu Long T.l

Địa chỉ: 323B Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

AP 45 (dạng bột)

Trong nước

01000989

2390

16/07/2019

Công Ty Tnhh Thủy Sản Cửu Long T.l

Địa chỉ: 323B Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

3G

Trong nước

01000990

2390

16/07/2019

Công Ty Tnhh Thủy Sản Cửu Long T.l

Địa chỉ: 323B Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

LIVER No.1

Trong nước

02000991

2366

15/7/2019

Công Ty TNHH Ruby

Địa chỉ: 268 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

TEA SEED POWDER (SAPONIN)

Nhập khẩu

01000992

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V990

Trong nước

01000993

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V991

Trong nước

01000994

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V991M

Trong nước

01000995

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V991L

Trong nước

01000996

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V992S

Trong nước

01000997

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V992

Trong nước

01000998

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V993

Trong nước

01000999

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V994

Trong nước

01001000

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V999S

Trong nước

01001001

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V999

Trong nước

01001002

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V900S

Trong nước

01001003

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V900

Trong nước

01001004

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V901

Trong nước

01001005

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V901M

Trong nước

01001006

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V901L

Trong nước

01001007

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V902S

Trong nước

01001008

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V902

Trong nước

01001009

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V903

Trong nước

01001010

2382

15/7/2019

CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA

Địa chỉ:  Lô 6B KCN Điên Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

V904

Trong nước

01001011

2376

15/7/2019

Công ty TNHH CNKTSH THÁI NAM VIỆT

Đ/C: 126 KP3 Lã Xuân Oai - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

 

NUTRIALGEA MICRO

Trong nước

02001012

2376

15/7/2019

Công ty TNHH CNKTSH THÁI NAM VIỆT

Đ/C: 126 KP3 Lã Xuân Oai - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

 

BALGEASE CONC

Trong nước

02001013

2378

15/7/2019


Công Ty Cổ Phần Rocky Vietnam

Đ/C: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ , Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

REBEL

Trong nước

02001014

2377

15/7/2019

Công Ty TNHH Bzt Usa

Đ/C: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ , Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

TZT

Trong nước

01001015

2367

15/7/2019

Công Ty TNHH Bzt Usa

Đ/C: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ , Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

N500USA

Trong nước

01001016

2377

15/7/2019

Công Ty TNHH Bzt Usa

Đ/C: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ , Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

GOLF

Trong nước

01001017

2377

15/7/2019

Công Ty TNHH Bzt Usa

Đ/C: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ , Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

SUPER BETA MANNAN

Trong nước

02001018

2377

15/7/2019

Công Ty TNHH Bzt Usa

Đ/C: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ , Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

KC CONC

Trong nước

01001019

2377

15/7/2019

Công Ty TNHH Bzt Usa

Đ/C: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ , Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

RDX

Trong nước

02001020

2368

15/7/2019


Công Ty Cổ Phần Rocky Vietnam

Đ/C: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ , Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

ROCKY BIO

Trong nước

02001021

2368

15/7/2019


Công Ty Cổ Phần Rocky Vietnam

Đ/C: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ , Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

NO2

Trong nước

02001022

2368

15/7/2019


Công Ty Cổ Phần Rocky Vietnam

Đ/C: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ , Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

BIOTOX

Trong nước

02001023

2368

15/7/2019


Công Ty Cổ Phần Rocky Vietnam

Đ/C: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ , Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

ZOO

Trong nước

02001024

2368

15/7/2019


Công Ty Cổ Phần Rocky Vietnam

Đ/C: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ , Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

H2S

Trong nước

02001025

2368

15/7/2019


Công Ty Cổ Phần Rocky Vietnam

Đ/C: Lô số 01, khu H, đường N7, Khu công nghiệp An Hạ , Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

EDTA THIO

Trong nước

02001026

2247

25/6/2019


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EG-KHOANG

Trong nước

02001027

2247

25/6/2019


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EG-SAPONIN

Trong nước

02001028

2247

25/6/2019


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EG-E56

Trong nước

02001029

2247

25/6/2019


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EG-BACILLU

Trong nước

01001030

2247

25/6/2019


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EG-GAOVC

Trong nước

01001031

2247

25/6/2019

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EG-BOGAN

Trong nước

01001032

2247

25/6/2019


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EG-LACTOT

Trong nước

01001033

2247

25/6/2019


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EG-MEN

Trong nước

01001034

2247

25/6/2019


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EVERGREEN EG801

Trong nước

01001035

2247

25/6/2019


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EVERGREEN EG802

Trong nước

01001036

2247

25/6/2019


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EVERGREEN EG803

Trong nước

01001037

2247

25/6/2019


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EVERGREEN EG804

Trong nước

01001038

2247

25/6/2019


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EVERGREEN EG805

Trong nước

01001039

2247

25/6/2019


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EVERGREEN EG806

Trong nước

01001040

2247

25/6/2019


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EVERGREEN PL168

Trong nước

01001041

2247

25/6/2019


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

Đ/C: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2,, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

 

EVERGREEN PL268

Trong nước

Ý kiến bạn đọc

Tin khác