Triển khai Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (24-10-2018)

Ngày 11/10/2018, Tổng cục Thủy sản đã có Công văn số 3576/TCTS-KN đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các tỉnh/thành phố ven biển chỉ đạo triển khai Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Triển khai Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ngày 18/9/2018, Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký Quy chế phối hợp số 18/QCPH-TCTS-BTLBP với mục đích: Phát huy sức mạnh tổng hợp của Hai bên trong thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển, các vùng biển, đảo của Tổ quốc và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển theo chức năng, nhiệm vụ của Hai bên.

Để kịp thời, đồng bộ triển khai nội dung Quy chế phối hợp 18/QCPH-TCTS-BTLBP, Tổng cục Thủy sản đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các tỉnh/thành phố ven biển chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Thanh tra chuyên ngành Thủy sản và các đơn vị có liên quan thực hiện một số việc như: Tổ chức nghiên cứu nội dung phối hợp và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp 18/QCPH-TCTS-BTLBP; Căn cứ nội dung Quy chế này để chủ động xây dựng, ký kết Quy chế, kế hoạch phối hợp chi tiết giữa các đơn vị cùng cấp tại địa phương; Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả phối hợp về Tổng cục Thủy sản.

 Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác