Bình Thuận “Đẩy mạnh triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá” (13-08-2019)

Triển khai các quy định của Luật Thủy sản 2017, Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Quyết định 1519/QĐ-UBND ngày 17/06/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch triển khai hệ thống giám sát tàu cá tỉnh Bình Thuận; Ngày 09/08/2019, Sở NN và PTNT Bình Thuận chủ trì tổ chức hội thảo chuyên đề “Trang bị và quản lý hệ thống giám sát hành trình tàu cá tỉnh Bình Thuận”.
Bình Thuận “Đẩy mạnh triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá”

Tham gia Hội thảo gồm các đại biểu của Trung tâm Thông tin Thủy sản- Tổng cục Thủy sản; Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bình Thuận, các Đồn, Trạm kiểm soát biên phòng; Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ; Đại diện các Hội: Nông dân, Liên hiệp Phụ nữ, Nghề cá, Liên Hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật; Chi cục Thủy sản, BQL các Cảng cá; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện Tuy Phong, Phú Quý, thị xã Lagi, thành phố Phan Thiết và các xã, phường, thị trấn vùng biển của tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy sản các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận; Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình, cơ quan báo, đài và một số ngư dân trong tỉnh.

Hội thảo được nghe các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình giới thiệu về công nghệ, các tính năng, giá cả, dịch vụ và kết quả lắp đặt thử nghiệm của thiết bị trong thời gian qua; Chia sẻ kinh nghiệm về công tác triển khai hệ thống giám sát hành trình trên tàu cá của tỉnh Cà Mau; Các ý kiến của đại diện Tổng cục Thủy sản và các đại biểu ngư dân tham dự.

Kết luận tại Hội thảo, Ông Nguyễn Văn Chiến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận xác định việc triển khai thiết bị giám sát hành trình tàu cá là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài và tàu giã cào bay vi phạm tuyến, khắc phục thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu EC; Yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo các tiêu chuẩn về công nghệ và tính năng phù hợp theo quy định tại Điều 44 Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Thông báo số 1008/TB-TCTS-TTTS ngày 04/05/2019 của Tổng cục Thủy sản về việc cung cấp thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá; Việc lựa chọn thiết bị để lắp đặt trên tàu cá do Chủ tàu quyết định trên cơ sở giá cả thiết bị, dịch vụ, điều kiện bảo hành, bảo trì, hướng dẫn sử dụng. Sau khi lắp đặt, thiết bị phải hoạt động ổn định, niêm phong kẹp chì và cung cấp thông tin về cho cơ quan quản lý; Chỉ đạo Tổ công tác xúc tiến lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá và các đơn vị liên quan nghiên cứu, áp dụng theo đúng quy định của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh. Theo đó, tất cả tàu thuyền từ 15 m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên phải lắp trước ngày 01 tháng 7 năm 2019; Đối với tàu làm nghề giã cào, tàu cá đăng ký hoạt động tại vùng biển xa theo QĐ 48/2010/QĐ-TTg hoàn thành trước ngày 01 tháng 01 năm 2020 (Riêng tàu cá làm nghề giã cào bay, câu, lặn hoạt động vùng biển xa phải hoàn thành trước ngày 31/10/2019); Các tàu khác phải lắp trước ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Hồ Văn Kim_ Chi cục Thủy sản Bình Thuận

Ý kiến bạn đọc

Tin khác