Xử lý các tổ chức/cá nhân nước ngoài vi phạm quy định trong vùng biển Việt Nam (17-06-2019)

Ngày 16/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Trong đó quy định cụ thể, chi tiết các mức xử phạt tổ chức/cá nhân nước ngoài vi phạm quy định về hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam.
Xử lý các tổ chức/cá nhân nước ngoài vi phạm quy định trong vùng biển Việt Nam
Ảnh minh họa

Phạt tiền từ 50-200 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm sau: Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi đưa tàu vào vùng biển Việt Nam theo quy định; Cập không đúng cảng được ghi trong Giấy phép hoạt động thủy sản, trừ trường hợp bất khả kháng; Không mang đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam; Không có hoặc không ghi hoặc ghi không đầy đủ hoặc không nộp: nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản hoặc không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; Không tiếp nhận giám sát viên hoặc trả giám sát viên không đúng địa điểm hoặc không bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho giám sát viên theo quy định của pháp luật Việt Nam; Hoạt động không đúng vùng, nghề, lĩnh vực hoạt động (được ghi trong Giấy phép hoạt động thủy sản). Đặc biệt, phạt tiền từ 200-300 triệu đồng đối với các trường hợp tái phạm.

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung “Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động thủy sản từ 3-6 tháng” đối với các hành vi: Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi đưa tàu vào vùng biển Việt Nam theo quy định; Cập không đúng cảng được ghi trong Giấy phép hoạt động thủy sản, trừ trường hợp bất khả kháng; Không mang đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam; Không có hoặc không ghi hoặc ghi không đầy đủ hoặc không nộp: nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản hoặc không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; Không tiếp nhận giám sát viên hoặc trả giám sát viên không đúng địa điểm hoặc không bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho giám sát viên theo quy định của pháp luật Việt Nam. “Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động thủy sản từ 6-12 tháng” đối với các trường hợp hoạt động không đúng vùng, nghề, lĩnh vực hoạt động (được ghi trong Giấy phép hoạt động thủy sản) và tất cả các trường hợp tái phạm.

Nghị định 42/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 7 năm 2019.

Chi tiết tham khảo: https://tongcucthuysan.gov.vn/

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác