Hoạt động khai thác hải sản các tháng đầu năm tương đối thuận lợi (04-04-2019)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), các tháng đầu năm, thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản, chi phí hoạt động khai thác ổn định, nhu cầu tiêu thụ hải sản của người dân tăng do vậy giá bán đạt mức cao, các chuyến đi biển đạt hiệu quả kinh tế khá, tạo động lực cho ngư dân vươn khơi bám biển.
Hoạt động khai thác hải sản các tháng đầu năm tương đối thuận lợi
Ảnh minh họa

Ước sản lượng khai thác thuỷ sản quý 1 năm 2019 ước đạt 820,5 nghìn tấn, tăng 4,7 % so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khai thác biển ước đạt 785 nghìn tấn, tăng 4,9 % so với cùng kỳ năm 2018. Khai thác nội địa ước đạt 35,5 ngàn tấn, tăng 0,6% cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của 3 tỉnh trọng điểm về khai thác cá ngừ đại dương loại trên 30kg/con ước đạt 4.403 tấn. Trong đó: tại Khánh Hòa sản lượng khai thác cá ngừ mắt to, vây vàng ước được 560 tấn, loại cá ngừ nhỏ khác ước được 4.450 tấn. Tại Bình Định ước sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 2.740 tấn, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2018. Tại Phú Yên ước sản lượng cá ngừ đại dương đạt 1.103 tấn tăng 1,5% so cùng kỳ năm 2018.

Về nuôi trồng thủy sản, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 3 năm 2019 ước đạt 181,5 nghìn tấn, tăng 7,7% so với tháng 3 năm 2018 do diện tích mở rộng thả nuôi từ cuối năm 2018 đã đến giai đoạn cho thu hoạch. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, sản lượng nuôi trồng thủy sản cả nước ước đạt 646,8 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ.

Tình hình sản xuất một số loài cụ thể như sau:

Đối với cá tra, quý I năm 2019, diện tích nuôi thả cá tra cả nước ước đạt 3.148 ha, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Đồng Tháp là tỉnh có diện tích nuôi cá tra lớn nhất cả nước (chiếm trên 40% tổng diện tích cả nước). Ước tính 3 tháng đầu năm, diện tích nuôi cá tra tại Đồng Tháp đạt 1.377 ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Diện tích nuôi cá tra tăng mạnh trong quý I năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tại một số tỉnh trọng điểm khác, do diện tích nuôi thâm canh và bán thâm canh được mở rộng, cụ thể: Thành phố Cần Thơ ước đạt 511 ha (tăng 16,7%), Bến Tre ước đạt 390 ha (tăng 85,7%); An Giang ước đạt 284 ha (tăng 8,8%). Trong khi đó, tại Vĩnh Long, diện tích cá tra 3 tháng đầu năm đạt 453 ha, giảm 2 ha so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng cá tra cả nước quý I năm 2019 ước tính đạt 273.178 tấn, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2018. Do diện tích thả nuôi mở rộng từ cuối năm 2018 đến nay đã cho thu hoạch, sản lượng cá tra tăng mạnh ở hầu hết các tỉnh, cụ thể: Sản lượng tại Đồng Tháp ước đạt 80.298 tấn, tăng 2,4%; An Giang ước đạt 81.583 tấn, tăng 11,3%; Thành phố Cần Thơ ước đạt 36,440 tấn, tăng 13,1%; Bến Tre ước đạt 43.200 tấn, tăng 21,7%.

Đối với tôm, tôm nuôi nước lợ đang vào vụ thả nuôi chính, hiện tại thời tiết khá thuận lợi đối với nuôi vụ mới. Tình hình nuôi tôm nước lợ 3 tháng đầu năm thuận lợi hơn so với cùng kỳ. Được thời tiết ủng hộ nên một số hộ thả nuôi sớm đã đến kỳ thu hoạch và đạt sản lượng cao.

Lũy kế sản lượng tôm nước lợ cả nước 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt xấp xỉ 90 nghìn tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, sản lượng tôm sú ước đạt 43,9 nghìn tấn, tăng 3,9%; sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt trên 46 nghìn tấn, tăng 9,0% so với cùng kỳ. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long sản lượng tôm sú ước đạt 39,4 nghìn tấn, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng tôm thẻ ước đạt 37.9 nghìn tấn, tăng 15,3 % so với cùng kỳ năm 2018.

NN

Ý kiến bạn đọc

Tin khác