Địa chỉ tiếp nhận các vấn đề về IUU Fishing (05-12-2017)

Mọi vấn đề về IUU Fishing xin gửi về địa chỉ email: iuu@mard.gov.vn

Ý kiến bạn đọc

Tin khác