Trung tâm Thông tin thủy sản (04-01-2016)

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

Ðịa chỉ : Nhà B1, Số 10,Nguyễn Công Hoan, Ba Ðình, Hà Nội

Tel : +84 4 6683 2408;    Fax :  +84 4 3724 5410;

Website: http://www.fistenet.gov.vn or http://www.tongcucthuysan.gov.vn

Giám đốc: Lê Trung Kiên

Điện thoại cơ quan: +84 4 6680 5011;

Email:ltkien@mard.gov.vn

Phó Giám đốc: Lê Văn Ninh

Điện thoại cơ quan: +84 4 6680 6011;

Email: levanninh74@gmail.com

Phó Giám đốc: Nguyễn Nam Khánh

Điện thoại cơ quan: +84 02422192233;

Email: namkhanh_us@yahoo.com

Các phòng ban chuyên môn

    a) Văn phòng

    Điện thoại: 04 668 32408.

    b) Phòng Giám sát tàu cá

    Điện thoại: 04 7710294/7710295

    c) Phòng Dữ liệu thủy sản

    Điện thoại: 04 629 11709

    d) Phòng Công nghệ và Quản trị hệ thống

     Điện thoại: 04 3724 5411

Ý kiến bạn đọc

Tin khác