Cục Kiểm ngư (05-01-2016)

Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

Ðịa chỉ: Nhà A8 - Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Ðình, Hà Nội

Tel: 04 62881555; 

Cục trưởng: Lưu Văn Huy

Điện thoại cơ quan: +84 4 37715671; Fax: +84 4 7713457

Email: huylv.ttra@mard.gov.vn

Phó Cục trưởng:  Hà Lê

Điện thoại cơ quan: +84 4 62733282;

Email: hale.tcts@mard.gov.vn

Phó Cục trưởng:  Nguyễn Ngọc Nhật

Điện thoại cơ quan: +84 4 62737321; Di động: 0912584739

Email: nguyenngocnhatkn@gmail.com

Chánh văn phòng: Lê Đình Trọng

Điện thoại cơ quan: +84 4 62733206;  Di động: 0912385221

Trung tâm Thông tin kiểm ngư

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A8 - Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 0437710199

Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Quốc Ánh

Tel: 0437710199; Email: quocanh74hn@yahoo.com

Các Chi cục vùng:

Chi cục Kiểm ngư vùng 1

Địa chỉ: Số 1/103 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Chi cục trưởng: Đinh Văn Tráng

Tel: 0313654901; Email: trangdv.tcts@mard.gov.vn

Chi cục Kiểm ngư vùng 2

Chi cục Kiểm ngư vùng 3

Chi cục Kiểm ngư vùng 4

Chi cục Kiểm ngư vùng 5

Chi cục trường: Lê Văn Thư

Tel: 0773925306; Email: anhthukn@gmail.com

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác