Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản (04-01-2016)

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

Ðịa chỉ : Tầng 1, nhà B1 - Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Ðình, Hà Nội

Phó vụ trưởng phụ trách: Lê Trần Nguyên Hùng

Điện thoại di động: 0904113522

Email: hungmard@yahoo.com.vn

Phó vụ trưởng: Nguyễn Thanh Bình

Điện thoại di động: 0912419911

Email: ntbinh@mard.gov.vn

 

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác