Vụ Pháp chế - Thanh tra (05-01-2016)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Ðịa chỉ : Tầng 3 - Nhà A7, Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Ðình, Hà Nội

Tel : +84 4 3724 5376

Vụ trưởng: Phan Thị Huệ

Điện thoại di động: 0914488568

Email: huept.tcts@mard.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Kiều Trung Dũng

Điện thoại cơ quan: 02437245117

Email: Dungkt.ttra@gmail.com

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Minh Phương

Điện thoại cơ quan: 02437245117

Email: phuongnm.tcts@mard.gov.vn

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác