Văn phòng Tổng cục (04-01-2016)


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Địa chỉ : Nhà A1, Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Ðình, Hà Nội

Tel :  +84 4 3724 5370   Fax :  +84 4 3724 5120

Chánh Văn phòng:  Dương Văn Cường

Điện thoại cơ quan: +84 4 3724 5112;  

Email: ;cuonghb76@gmail.com

Phó Chánh Văn phòng:  Tạ Minh Phương

Điện thoại cơ quan : 

Email: phuongtm.tcts@mard.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Công Hiền

Điện thoại di động: 0979001559

Email: hiennc.vp@mard.gov.vn

Đại diện Văn phòng Tổng cục tại Tp.HCM   

Địa chỉ : 135A pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan:  +84 08083148 ; Fax: +84 080831149

Các phòng ban chuyên môn

a) Phòng Tổng hợp

Điện thoại: +84 3724 5386

b) Phòng Tổ chức cán bộ

Điện thoại: +84 4 0804 3208

c) Phòng Hành chính quản trị

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Hành chính - Quản trị

Điện thoại: +84 4 3724 5370

d) Phòng Kế toán

Điện thoại: +84 4 3724 5377

 

 

Ý kiến bạn đọc

64x64

Khách 01/11/2018

Van phong dai dien phia nam theo nhu trang web la 135 A pasteur p.6 q.3 .hcm . Nhung khi den lien he thi day la van phong dai dien lam nghiep thuoc bo nnptnt va hoi thi van phong da chuyen di cach day 2 nam roi . Chuyen di dau thi khong ai biet ? Vay la ntn?

Tin khác