Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10464:2014 Cá nước mặn - Giống cá chim vây vàng - Yêu cầu kỹ thuật (16-06-2015)

Ý kiến bạn đọc