Họp trực tuyến ứng phó bão số 1028-12-2016

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 10, sáng ngày 27/12/2016, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã họp trực tuyến với các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão số 10 để triển khai ứng phó. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp.

1