Khuyến nghị của ICES: Ngừng khai thác cá chình - năm 2021 (09-12-2020)

Hội đồng khám phá biển quốc tế (ICES) đã đưa ra khuyến nghị đối với cá chình châu Âu - năm 2021. Về cơ bản, các nội dung vẫn giống như năm 2003: Giảm thiểu tác động của con người càng gần bằng không (0) càng tốt. Bất chấp lời khuyên này, hầu hết các nước EU vẫn cho phép hoạt động đánh bắt cá chình diễn ra.
Khuyến nghị của ICES: Ngừng khai thác cá chình - năm 2021
Ảnh minh họa

Lời khuyên của ICES đối với cá chình châu Âu (Anguilla anguilla) được đưa ra dựa trên cách tiếp cận phòng ngừa và căn cứ vào khoảng thời gian cần thiết cho sự phục hồi nguồn lợi cá chình thủy tinh và cá chình vàng (glass eel, yellow eel), vì dữ liệu về nghề khai thác cá chình và các tác động do con người gây ra hiện không đầy đủ.

Việc đánh giá rất phức tạp do phạm vi địa lý lớn của quần thể cá chình châu Âu, bao gồm một số quốc gia nằm ngoài khu vực ICES và các yêu cầu thu thập và cung cấp dữ liệu của EU. Điều này khiến Hội đồng khám phá biển quốc tế (ICES) không thể sử dụng tỷ lệ cá chết trong hoạt động đánh bắt, sản lượng khai thác bền vững (Maximum Sustainable Yield - MSY) và các điểm tham chiếu bình thường khác đối với cá chình.

Tuy nhiên, gần đây, đối tượng cá chình đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (the International Union for Conservation of Nature - IUCN) đánh giá là Cực kỳ Nguy cấp. Ngoài ra, dữ liệu của Hội đồng khám phá biển quốc tế (ICES) cũng cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng thể hiện qua đường đồ thị đánh giá trữ lượng cá chình (giai đoạn 1960-1979) và không có sự phục hồi đáng kể nào. Bên cạnh đó, việc hồi phục nguồn lợi cá chình thủy tinh (glass eel) vẫn ở mức rất thấp. Ngay cả khi không có các điểm tham chiếu sinh học để xác định thì Hội đồng khám phá biển quốc tế (ICES) vẫn đánh giá rằng quần thể cá chình châu Âu thấp hơn nhiều so với bất kỳ điểm tham chiếu tiềm năng nào. Cá chình đang ở trong trạng thái "báo động đỏ".

Mặc dù vậy, hầu hết các Quốc gia Thành viên EU vẫn cho phép tiếp tục các hoạt động đánh bắt cá chình (cả vì mục đích thương mại cũng như mục đích giải trí), ngoại trừ lệnh cấm đánh bắt 3 tháng ở cấp quốc gia (được thực hiện trong ba tháng liên tiếp) trong khoảng thời gian được bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 28 tháng 2 (tùy quốc gia). Hạn chế này sẽ được thảo luận lại tại Hội đồng Nghề cá EU (the EU Fisheries Council) vào ngày 15-16 tháng 12 năm 2020. Theo quan điểm riêng của Ban thư ký nghề cá (FishSec): Đã đến lúc ngừng đánh bắt cá chình.

Ngọc Thúy (theo FishSec)

Ý kiến bạn đọc