Cục Kiểm ngư: Tăng cường tuần tra, giám sát và vận động ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế (31-10-2016)

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4270/QĐ-BNN-TCTS về việc giao Tổng cục Thủy sản (Cục Kiểm ngư) tăng cường phối hợp tuần tra, giám sát và vận động ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong quý IV năm 2016.
Cục Kiểm ngư: Tăng cường tuần tra, giám sát và vận động ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Cục Kiểm ngư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy sản) các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế xây dựng và phê duyệt kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện tuần tra, giám sát và vận động ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong quý IV năm 2016; báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ trưởng ngay sau chuyến công tác.

Ngọc Hà

Ý kiến bạn đọc