Xuất khẩu thuỷ sản 11 tháng đầu năm 2021 ước đạt 7,95 tỷ USD, tăng 3,5% (02-12-2021)

Theo báo cáo của Trung tâm tin học và Thống kê - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 11 tháng đầu năm 2021 ước đạt 43,49 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 7,95 tỷ USD, tăng 3,5%.
Xuất khẩu thuỷ sản 11 tháng đầu năm 2021 ước đạt 7,95 tỷ USD, tăng 3,5%
Ảnh minh họa

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 11 ước đạt 4,175 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2021 ước đạt 43,49 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 19,34 tỷ USD, tăng 13,7%; giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi ước đạt 393 triệu USD, tăng 4%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 7,95 tỷ USD, tăng 3,5%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản ước đạt 14,26 tỷ USD, tăng 20,9%.

Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á ước đạt 18,73 tỷ USD, tăng 12%; châu Mỹ ước đạt 12,87 tỷ USD, tăng 23,3%; châu Âu ước đạt 4,98 tỷ USD, tăng 12,7%; châu Phi ước đạt 819 triệu USD, tăng 9,2%; châu Đại Dương ước đạt 676 triệu USD, tăng 4,9%. Thị phần của các khu vực Châu Á, Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi và Châu Đại Dương trong tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2021 lần lượt là: 43,1%; 29,6%; 11,5%; 1,9% và 1,62.

Trong 11 tháng đầu năm 2021, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 27,5%, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2020; Trung Quốc chiếm 19,2% (+13,1%); Nhật Bản chiếm 6,9% (+3%) và Hàn Quốc chiếm 4,4% (+9%).

Thủy sản là một trong số các mặt hàng chính, có giá trị xuất khẩu trong tháng 11 năm 2021 ước đạt 880 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 11 tháng đầu năm 2021 ước đạt 7,95 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2020.  Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là 3 thị trường xuất khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2021, chiếm 49,3% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 10 tháng đầu năm 2021, giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh nhất tại Nga (+28,2%).  

Về kim ngạch nhập khẩu nông, lâm, thuỷ sản : Tháng 11 năm 2021 ước đạt 3,7 tỷ USD, tăng 41,4% so với tháng 11 năm 2020. Tổng giá trị nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2021 đạt 39,18 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 24,9 tỷ USD, tăng 54,2%; giá trị nhập khẩu thuỷ sản ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng 11%; giá trị nhập khẩu các mặt hàng lâm sản ước đạt 2,8 tỷ USD, tăng 20,5%,..

 Giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam từ các thị trường thuộc khu vực châu Mỹ (chiếm 24,1% thị phần), châu Phi (4,9%), châu Á (30,2%), châu Âu (4%) và châu Đại Dương (5,4%) đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, ước giá trị nhập khẩu từ các thị trường thuộc khu vực châu Mỹ đạt 9,4 tỷ USD, tăng 16,7%; châu Phi đạt 1,9 tỷ USD, tăng 73,5%; châu Á ước đạt 11,8 tỷ USD, tăng 76,8%; châu Âu đạt 1,6 tỷ USD, tăng 6,9%; châu Đại Dương đạt 2,1 tỷ USD, tăng 165,2%. 

Hoa Kỳ, Campuchia, Achentina là 3 thị trường cung cấp các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất cho Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2021, với thị phần trong tổng giá trị nhập khẩu đạt lần lượt là 8,9% (giá trị nhập khẩu tăng 15,1%), 8,5% (+424,6%), 8,3% (+9,5%).

Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 11 năm 2021 đạt 155 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2021 đạt 1,8 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn nhập khẩu thủy sản trong 10 tháng đầu năm 2021 chủ yếu từ Ấn Độ (chiếm tỷ trọng 16,4%), Nauy (11,4%) và Trung Quốc (8,8%), đều tăng so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng lần lượt là: 27,2%, 15,3% và 26,2%.  

Ngoài ra, trong 10 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại ngành nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt thặng dư 3,83 tỷ USD, giảm 55,9% so với thặng dư thương mại cùng kỳ năm 2020. Lâm sản và thủy sản là hai nhóm hàng có cán cân thương mại 10 tháng đầu năm 2021 ở trạng thái thặng dư. Cụ thể, nhóm lâm sản đạt thặng dư 10,46 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2020; nhóm thủy sản thặng dư 5,46 tỷ USD, giảm 0,1%. Trong khi đó, cán cân thương mại các nhóm còn lại đều đang ở trạng thái thâm hụt: nhóm nông sản thâm hụt 4,91 tỷ USD; đầu vào sản xuất thâm hụt 4,63 tỷ USD; sản phẩm chăn nuôi thâm hụt 2,54 tỷ USD và muối thâm hụt 13,9 triệu USD.

Ước 11 tháng năm 2021, cán cân thương mại ngành nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt thặng dư 4,3 tỷ USD, giảm 56,5% so với thặng dư thương mại cùng kỳ năm 2020.

Tình hình sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản trong tháng 11 diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tuy có bị ảnh hưởng nhưng vẫn trong xu hướng tăng trưởng tích cực. Sản xuất thủy sản đang trên đà hồi phục sau thời gian dài các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác