Quy trình xử lý thông tin tàu cá mất tín hiệu kết nối, vượt ranh giới trên biển đối với tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét tỉnh Ninh Thuận (03-11-2021)

Ngày 27/10/2021 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quy trình xử lý thông tin tàu cá mất tín hiệu kết nối, vượt ranh giới trên biển đối với tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét, kèm theo Quyết định số 677/QĐ-UBND.
Quy trình xử lý thông tin tàu cá mất tín hiệu kết nối, vượt ranh giới trên biển đối với tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét tỉnh Ninh Thuận
Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu Quy trình này nhằm đảm bảo tiếp nhận, cung cấp và xử lý dữ liệu thông tin giám sát hành trình tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét tỉnh Ninh Thuận trong quá trình hoạt động trên biển nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ở vùng biển nước ngoài.

Thông tin được cung cấp từ các cơ quan chức năng Trung ương, gồm: Tổng cục Thủy sản (Trung tâm thông tin thủy sản), Cục Kiểm ngư, Cảnh sát biển,...; và qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá tại Trung tâm giám sát Chi cục Thủy sản.

Quy trình xử lý thông tin được qui định cụ thể cho trường hợp tàu cá vượt ranh giới trên biển và tàu cá mất tín hiệu kết nối trên biển.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT, chỉ đạo Chi cục Thủy sản tổ chức trực 24/24 giờ trên hệ thống giám sát thông tin tàu cá; tiếp nhận và xử lý thông tin tàu cá từ 15 mét đến dưới 24 mét mất tín hiệu kết nối, vượt ranh giới trên biển theo trình tự 04 bước trong Quy trình xử lý thông tin thiết bị VMS đối với tàu cá mất tín hiệu kết nối trên biển; cập nhật, thông báo danh sách tàu cá đã lắp thiết bị VMS; cập nhật thường xuyên thông tin về địa chỉ, số điện thoại, fax, email của đơn vị có liên quan khi có sự thay đổi.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý đối với tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét "không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị VMS" theo thẩm quyền, đúng quy định,..; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Phát triển nghề cá trên địa bàn tỉnh (Ban chỉ đạo IUU tỉnh), UBND tỉnh, Tổng cục Thủy sản và Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định,..

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác