Cà Mau: Thành lập Tổ nghiệp vụ xử lý vi phạm khai thác thủy sản IUU (02-08-2022)

Để chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm và thực hiện công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) đạt kết quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND về kiện toàn Ban chỉ đạo IUU và thành lập các Tổ nghiệp vụ giúp việc.
Cà Mau: Thành lập Tổ nghiệp vụ xử lý vi phạm khai thác thủy sản IUU
Ảnh minh họa

Theo đó, Ban chỉ đạo IUU gồm 9 thành viên, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử làm Trưởng ban. Đồng thời, để giúp Ban hoạt động hiệu quả, tỉnh Cà Mau cũng thành lập 2 Tổ nghiệp vụ giúp việc gồm: Tổ nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính do Phó giám đốc Sở Tư pháp làm Tổ trưởng và Tổ nghiệp vụ tuyên truyền và quản lý, theo dõi, kiểm soát tàu cá do Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT làm Tổ trưởng.

Ban chỉ đạo IUU có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chống khai thác IUU của các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan.

Các tổ nghiệp vụ tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo định kỳ hàng năm và đột xuất; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Đề xuất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về chống khai thác IUU; thực hiện cơ chế phối hợp, cung cấp, xử lý thông tin với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong, ngoài tỉnh; xử lý vi phạm hành chính, tuyên truyên và quản lý, theo dõi, kiểm soát tàu cá trên địa bàn tỉnh.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác