Bến Tre: sản lượng thủy sản khai thác từ đầu năm 2021 đến nay ước đạt 221.000 tấn, tăng 11,9% với cùng kỳ (18-11-2021)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, sản lượng thủy sản khai thác từ đầu năm 2021 đến nay ước đạt 221.000 tấn, tăng 11,9% với cùng kỳ.
Bến Tre: sản lượng thủy sản khai thác từ đầu năm 2021 đến nay ước đạt 221.000 tấn, tăng 11,9% với cùng kỳ
Ảnh minh họa

Cụ thể, sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 11 năm 2021 ước đạt: 21.000 tấn, lũy kế năm 2021 bằng 221.000 tấn, đạt 94% kế hoạch năm, tăng 11,9% với cùng kỳ.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Chi cục Thủy sản đã thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá, công tác đăng ký, đăng kiểm và cấp phép khai thác thủy sản. Tổng số tàu đăng ký đến thời điểm hiện tại là 3.840 tàu; tàu có chiều dài Lmax ≥ 15 mét trở lên 2.117 tàu. Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho 1.637 tàu, đạt 61,6 % so với tàu cá thuộc diện đăng kiểm.

Trong tháng cấp và gia hạn giấy phép cho 26 tàu cá. Lũy kế năm 2021 đã cấp và gia hạn giấy phép khai thác thủy sản là 749 tàu. Tổng giấy phép đã cấp theo hạn ngạch là 2.219 tàu, trong đó tàu Lmax ≥ 15 m: 1.929; tàu Lmax <15 m: 290 tàu; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản tỉnh Bến Tre đến năm 2030.

Đến nay, tổng số tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá là 2.009/2.119 chiếc, đạt 98,7%. Duy trì công tác phối hợp với Tổ giám sát nghề cá Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng giám sát các phương tiện có lắp đặt thiết bị VMS hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Tăng cường công tác tuyên truyền và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, duy trì công tác phát thanh tuyên truyền nội dung thông tin liên quan đến lĩnh vực thủy sản và chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại 10 xã trọng điểm có tàu cá và 03 cảng cá. Từ đầu năm 2021 đến nay, thực hiện 04 bản tin về chống khai thác IUU trên báo Đồng Khởi; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 01 chuyên mục truyền hình về chống khai thác IUU,..

Trong tháng 12 năm 2021, tỉnh Bến Tre tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thu mẫu, thống kê và báo cáo sản lượng và cấp Giấy phép khai thác thủy sản; thực hiện tốt công tác kiểm soát tàu cá cập cảng và rời cảng tại các Cảng cá Bình Đại, Ba Tri và thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác giám sát tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát; hàng tháng rà soát tàu cá mất tín hiệu phát hành thông báo đến các xã có tàu mất tín hiệu kết nối phát thanh trên đài truyền thanh xã và gửi đến trực tiếp chủ tàu cá,..

Tổ chức thực hiện công tác kiếm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, tổ chức giám sát tàu cá cải hoán, đóng mới trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của chủ tàu; thực hiệc công tác kiểm tra, thanh tra lĩnh vực thủy sản theo kế hoạch năm 2021.

Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật và chỉ đạo của cấp trên về công tác chống khai thác IUU, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá trên đài truyền thanh xã và các cảng cá; tiếp tục thực hiện 01 bản tin trên báo Đồng Khởi về chống khai thác IUU.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác