Bình Định: sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 5.700 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020 (20-07-2021)

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 5.700 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, sản lượng tôm nuôi nước lợ đạt 4.800 tấn. Hiện nay vùng nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh người nuôi đang thu hoạch tôm vụ 1.
Bình Định: sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 5.700 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020
Ảnh minh họa

Cụ thể, tính đến tháng 7 năm 2021, diện tích nuôi trồng thuỷ sản cả tỉnh Bình Định khoảng 3.498,5 ha, tương đương so với năm 2020. Sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 5.700 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, sản lượng tôm nuôi nước lợ đạt 4.800 tấn. 

Đối với nuôi trồng thủy sản nước ngọt:

Các đối tượng nuôi được thả trên toàn bộ diện tích đã có. Diện tích thả nuôi cá nước ngọt trong tỉnh đến nay đạt khoảng 1.500 ha. Trong đó, diện tích nuôi cá quảng canh hồ chứa là 1.355,8 ha; nuôi cá ao là 143,2 ha; nuôi cá lót bạt là 1,0 ha. Thể tích nuôi cá lồng trên hồ chứa trong toàn tỉnh là 30.000 m3, 501 lồng, thể tích trung bình 60 m3/lồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Sản lượng đạt khoảng 852 tấn, trong đó sản lượng nuôi cá lồng khoảng 672 tấn, tương đương so với cùng kỳ năm 2020. 

 Đối với nuôi trồng thuỷ sản nước mặn:

 Nuôi cá biển là 33.150 m3, đạt 100% so với cùng kỳ. Nuôi cá lồng, bè tại phường Hải Cảng: Thả giống nuôi 49,2 vạn con/104 hộ/139 bè. Thu hoạch 41,5 tấn, đạt 79,8 % so với cùng kỳ năm 2020. Uơng nuôi tôm hùm giống là 1.400 lồng/1.120 m3, 0,8 m3/lồng. Thả nuôi 45.500 con tôm hùm giống/15bè/20 hộ, tương đương so với cùng kỳ năm 2020. Nuôi tôm hùm thương phẩm là 1.400 lồng/15.000 m3, đạt 83% so với cùng kỳ, thả giống nuôi là 65.200 con/135 hộ. Thu hoạch là 12,2 tấn. Nuôi mực lá thương phẩm: Thả giống nuôi là 1.500 con/23 bè/17 hộ, thu hoạch 380 kg.

Đối với nuôi trồng thủy sản nước lợ:

Diện tích thả tôm nước lợ đến nay là 1.998,5 ha/2.107,6 ha (diện tích thả tôm thâm canh, bán thâm canh là 627,7 ha; quảng canh cải tiến là 1.370,8 ha), chiếm 88% diện tích hiện có, tương đương so với cùng kỳ. Diện tích bệnh tôm đến nay là 1,28 ha, chiếm 0,1% diện tích nuôi. Sản lượng tôm nuôi thu hoạch đến nay khoảng 4.800 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020.

Về sản xuất giống thuỷ sản tôm thẻ chân trắng:

 Sản lượng tôm giống chân trắng đã sản xuất được đến nay khoảng 3,57 tỷ con, trong đó Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - chi nhánh Bình Định 3, khoảng 1,86 tỷ con và Công ty cổ phần Việt - Úc Bình Định khoảng 1,71 tỷ con.

Trong thời gian qua, ngoài sản xuất giống tôm thẻ chân trắng, Bình Định còn tập trung sản xuất nhiều loại giống thủy sản phục vụ nhu cầu cho các địa phương khu vực. Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định, giống thủy sản nước ngọt sản xuất và dịch vụ khoảng 1.087.765 con cá giống nước ngọt các loại, 645.308 con cá giống Rô phi và 442.457 con cá giống các loại như cá trắm, trôi, mè, chép,…(Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Định); Giống thủy sản nước mặn sản xuất, dịch vụ khoảng 47.528 con cá chẽm (Trạm thực nghiệm nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Định); Giống tôm sú, sản lượng giống sản xuất, dịch vụ được khoảng 3.888.571 con (Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Định).

Hiện nay vùng nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh người nuôi đang thu hoạch tôm vụ 1. Đối với vùng nuôi tôm quảng canh cải tiến người nuôi đang thu hoạch theo hình thức đánh tỉa thả bù. Tình hình thời tiết có nắng nóng kéo dài, thỉnh thoảng có mưa tác động tiêu cực đến tôm nuôi. Người nuôi tôm được hướng dẫn áp dụng các biện pháp quản lý môi trường để phòng bệnh trong thời điểm nắng nóng. Một số vùng nuôi thủy sản nước ngọt đã và đang thu hoạch, nuôi cá lồng biển, tôm hùm thương phẩm được duy trì ổn định, một số hộ đang thu hoạch. Giá bán tôm thẻ chân trắng sống và tôm hùm thương phẩm tại các cơ sở nuôi trong tỉnh nhìn chung ổn định.

Nhằm đảm bảo môi trường vùng nuôi, trên địa bàn tỉnh đã tiến hành quan trắc môi trường được 02 đợt, kiểm tra các thông số như nhiệt độ, pH, độ mặn, độ kiềm, COD, NH3, NO3, PO4, NO2 , Vibrio tổng số và tảo. Giá trị trung bình của các thông số: Nhiệt độ; pH; độ mặn, độ kiềm, COD, NO3, NO2, Vibrio tổng số phù hợp với môi trường nuôi. Riêng giá trị trung bình của NH3, PO4 vượt ngưỡng. Từ những kết quả quan trắc, Chi cục Thủy sản đã cảnh báo, đề xuất, khuyến cáo các giải pháp kỹ thuật kịp thời đến người nuôi cập nhật kết quả quan trắc để có kế hoạch trong việc điều chỉnh, quản lý môi trường nuôi.   

Bên cạnh đó, việc quản lý giống thủy sản  được thực hiện kiểm tra, giám sát và theo dõi số lượng tôm Thẻ chân trắng bố mẹ nhập và thải bỏ sau chu kỳ sản xuất của Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, chi nhánh ba, tại Bình Định và Công ty Cổ phần Việt - Úc Bình Định. Số lượng tôm chân trắng bố mẹ nhập vào của hai Công ty đến nay là 10.400 con (Công ty CP là 6.400 con nhập khẩu; Việt Úc là 4.000 con nhập trong nước); số lượng tôm bố mẹ thải bỏ sau chu kỳ sản xuất là 6.888 con (Công ty CP là 4.038 con; Việt Úc là 2.850 con).  

Đến nay đã cấp 413 Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè trên đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Trong đó, có 412 Giấy xác nhận đối với các cơ sở nuôi tôm Thẻ chân trắng/Sú thương phẩm với diện tích là 391,9 ha, chiếm 18,6% tổng diện tích nuôi trông thủy sản cả tỉnh và 01 Giấy xác nhận đối với cơ sở nuôi cá lồng trong hồ chứa với thể tích là 21.600 m3, chiếm 29,4% tổng thể tích nuôi lồng nước ngọt cả tỉnh. Đã cấp 16 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

Theo kế hoạch đặt ra trong tháng 8 năm 2021 đối với việc quản lý nuôi trồng thủy sản, cần tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo phong trào nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng bền vững, đúng quy hoạch, đặt biệt chú trọng nghề nuôi tôm nước lợ. Phấn đấu năm 2021 đạt mục tiêu: Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 14.000 tấn (sản lượng tôm 12.000 tấn); Sản xuất giống: tôm Thẻ chân trắng là 6,8 tỷ con, giống tôm Sú là 150 triệu con; giống cá nước ngọt là 3,5 triệu con; giống thủy sản nước mặn là 0,2 triệu con.

 Mặt khác, tiếp tục triển khai Luật Thủy sản 2017 và thực hiện các thủ tục để Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, tỉnh Bình Định.

 Hướng dẫn các doanh nghiệp nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao thực hiện đúng theo tiêu chí; Tiếp tục theo dõi, cập nhật, tổng hợp, báo cáo diễn biến tình hình nuôi trồng thủy sản kịp thời, để có ý kiến đề xuất, tham mưu lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi trồng thủy sản: Nuôi thương phẩm; sản xuất giống thủy sản; dịch vụ kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, tiếp tục chú trọng công tác quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản để kịp thời khuyến cáo, hướng dẫn cho người nuôi trong tỉnh thực hiện tốt công tác chăm sóc quản lý ao nuôi, bảo vệ môi trường nuôi.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác