Thông báo số: 2452/TB-BNN-VP ngày 28 tháng 3 năm 2016 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị "chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào khai thác thủy sản (13-04-2016)

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác