Thông báo số: 6885/TB-BNN-VP ngày 21 tháng 8 năm 2015 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội thảo phát triển nuôi tôm hùm bền vững khu vực miền Trung (27-08-2015)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác