Việt Nam cam kết mạnh mẽ trong bảo vệ loài thuỷ hải sản nguy cấp, quý hiếm và rùa biển (21-10-2019)

Từ ngày 21-25/10/2019, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị lần thứ 8 các quốc gia ký kết Bản ghi nhớ về quản lý, bảo tồn rùa biển và môi trường sống của chúng ở khu vực vùng biển Ấn Độ Dương và Đông Nam Á (gọi tắt là IOSEA MOS8).
Việt Nam cam kết mạnh mẽ trong bảo vệ loài thuỷ hải sản nguy cấp, quý hiếm và rùa biển

Đây là sự kiện quan trọng được tổ chức định kỳ để các nước thành viên cùng nhau thảo luận các vấn đề quan trọng của Bản ghi nhớ. Hội nghị lần thứ 8 có sự tham gia của đại diện 33 quốc gia thành viên, các tổ chức phi chính phủ trong nước và ngoài nước.

Tính đến nay, IOSEA đã tổ chức được 07 Hội nghị các quốc gia thành viên vào các năm 2003 (tại Thái Lan), 2004 (tại Thái Lan), 2005 (tại Thái Lan), 2006 (tại Oman), 2008 (tại Indonesia), 2012 (tại Thái Lan) và 2014 (tại Đức). Hội nghị lần thứ 8 sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề quan trọng như: Tiến độ thực hiện Bản ghi nhớ (MOU); xem xét, rà soát các vấn đề từ Hội nghị IOSEA lần thứ 7; thảo luận về những thách thức và xu hướng trong tương lai nhằm thông qua chương trình làm việc cho giai đoạn 2020-2024 của IOSEA và các nước thành viên; hướng dẫn các hoạt động của Ban thư ký, các quốc gia ký kết và các bên liên quan khác trong thực hiện Kế hoạch quản lý và bảo tồn trong giai đoạn 2020-2024; thảo luận về thể chế, hành chính và tài chính.

Rùa biển là một trong những loài sinh vật lâu năm nhất trên trái đất, đến nay, trên thế giới chỉ còn 7 loài rùa biển, gồm: Vích (Chelonia mydas), Đồi mồi (Eretmochelys imbricata), Đồi mồi dứa (Lepidochelys olivacea), Quản đồng (Caretta caretta), Rùa Kempi (Lepidochelys kempii), Rùa mai phẳng (Natator depressus) và Rùa da (Dermochelys coriacea). Hiện nay, loài rùa biển đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu. Theo thống kê, vùng biển Việt Nam có 5 loài rùa biển sinh sống, đó là: Vích, Đồi mồi, Đồi mồi dứa, Quản đồng, và Rùa da. Tất cả các loài rùa biển tại Việt Nam đã được đưa vào Danh sách các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ cũng như danh mục các loài động, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, thường được gọi là Sách Đỏ (Redlist) của thế giới (năm 2000) và Sách Đỏ Việt Nam ở các mức độ nguy cấp khác nhau.

Để tăng cường việc quản lý, bảo tồn các loài rùa biển nguy cấp, quý, hiếm và là một phần không thể thay thế của các hệ sinh thái biển, Chính phủ Việt Nam đã tham gia cam kết quốc tế về bảo tồn rùa biển như: (1) Bản ghi nhớ về Bảo tồn và quản lý các loài rùa biển và môi trường sống của chúng tại  khu vực Ấn Độ Dương và Đông Nam Á (năm 2001); (2) Bản ghi nhớ về Bảo tồn và bảo vệ rùa biển tại Đông Nam Á (năm 2012); (3) Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã nguy cấp (năm 1994). Căn cứ các cam kết quốc tế, Nhà nước Việt Nam đã ban hành các quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học đặc biệt đối với các loài động vật, thực vật nguy cấp, quý, hiếm trong đó có các loài rùa biển như Luật Đa dạng sinh học, Luật Thủy sản, Luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngày 14/03/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phê duyệt Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Việt Nam giai đoạn 2016-2025 tại Quyết định số 811/QĐ-BNN-TCTS với mục tiêu chung là bảo tồn, bảo vệ hiệu quả, bền vững các quần thể rùa biển và nơi sinh cư của chúng tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1176/QĐ-TTg ngày 12/9/2019 phê duyệt Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Với tư cách là quốc gia ký kết Bản ghi nhớ IOSEA, thời gian qua, Việt Nam đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, các quốc gia thành viên nhằm bảo vệ rùa biển nói riêng và các loài thuỷ sinh nguy cấp, quý hiếm nói chung.

Hội nghị lần thứ 8 sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề quan trọng như: Tiến độ thực hiện Bản ghi nhớ (MOU); xem xét, rà soát các vấn đề từ Hội nghị IOSEA lần thứ 7; thảo luận về những thách thức và xu hướng trong tương lai nhằm thông qua chương trình làm việc cho giai đoạn 2020-2024 của IOSEA và các nước thành viên; hướng dẫn các hoạt động của Ban thư ký, các quốc gia ký kết và các bên liên quan khác trong thực hiện Kế hoạch quản lý và bảo tồn trong giai đoạn 2020-2024; thảo luận về thể chế, hành chính và tài chính.

Trong khuôn khổ Hội nghị lần này, Việt Nam đề xuất Vườn quốc gia Côn Đảo trở thành thành viên Mạng lưới các khu bảo tồn rùa biển IOSEA (IOSEA Marine Turtle Site Network) và báo cáo tại phiên toàn thể để các nước thành viên xem xét thông qua. Đây là một nỗ lực lớn của Việt Nam trong việc thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học nói chung, và bảo tồn rùa biển nói riêng trong thời gian qua. Khẳng định sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong lộ trình bảo vệ loài thuỷ hải sản nguy cấp, quý hiếm, chống khai thác IUU và hướng tới khai thác hải sản bền vững và có trách nhiệm./.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác