Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (14-05-2015)

Ngày 11/05/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 616/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa giai đoạn 2015 - 2017.
Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thông qua các tư liệu, văn bản, bản đồ, hình ảnh, hiện vật và một số ấn phẩm xuất bản; khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Theo đó, Triển lãm sẽ được tổ chức tại 48 tỉnh, thành phố trong nước. Ngoài ra, triển lãm sẽ được tổ chức tại các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, các đơn vị Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam.

Tại nước ngoài, triển lãm dự kiến tổ chức tại Cộng hòa Pháp, Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Cộng hòa Séc vào các năm 2015, 2016, 2017. Triển lãm sẽ được tổ chức kết hợp cùng với một số chương trình thông tin đối ngoại và Triển lãm sách, báo, tuần phim của Bộ Thông tin và Truyền thông tại nước ngoài. Thời gian cụ thể tổ chức Triển lãm do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định.

Chi tiết tham khảo tại: http://www.fistenet.gov.vn

Ngọc Hà

Ý kiến bạn đọc

Tin khác