Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
04/2021/QĐ-UBND 19/01/2021 Quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Còn hiệu lực
128/QĐ-UBND 13/01/2021 Kế hoạch triển khai giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới” do tỉnh Quảng Nam ban hành Còn hiệu lực
02/2021/QĐ-UBND 11/01/2021 Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
21/QĐ-UBND 08/01/2021 Công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2019 Còn hiệu lực
01/CT-UBND 06/01/2021 Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng năm 2021 Còn hiệu lực
10/QĐ-UBND 05/01/2021 Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Còn hiệu lực
39/2020/QĐ-UBND 28/12/2020 Quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Còn hiệu lực
21/2020/QĐ-UBND 21/12/2020 Quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Quảng Nam Còn hiệu lực
36/2020/QĐ-UBND 18/12/2020 Quy định về hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà... Còn hiệu lực
88/2020/QĐ-UBND 18/12/2020 Sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định Còn hiệu lực
29/2020/QĐ-UBND 17/12/2020 Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Còn hiệu lực
29/2020/QĐ-UBND 17/12/2020 Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Còn hiệu lực
5590/QĐ-UBND 15/12/2020 Phê duyệt, bãi bỏ quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
85/NQ-HĐND 15/12/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành Còn hiệu lực
24/2020/QĐ-UBND 14/12/2020 Quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
2907/QĐ-UBND 14/12/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
28/2020/QĐ-UBND 14/12/2020 Quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau Còn hiệu lực
23/2020/NQ-HĐND 13/12/2020 Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Còn hiệu lực
900/QĐ-UBND 11/12/2020 Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình Còn hiệu lực
73/NQ-HĐND 10/12/2020 Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 Còn hiệu lực
Trang 1/28