Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
Tiêu đề Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái Văn bản
Danh sách văn bản đã hết thời gian lấy ý kiến
Tiêu đề Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến Trạng thái Tải văn bản
Dự thảo các định mức kinh tế kỹ thuật trong nuôi trồng thuỷ sản 08/10/2018 15/11/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy định việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản, thống kê sản lượng thủy sản qua cảng và nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác 07/08/2018 06/10/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 03/08/2018 03/10/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 11/07/2018 10/10/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản - Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 11/07/2018 10/10/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Tờ trình Ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thủy sản 2017 11/06/2018 25/06/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 2 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Thủy sản 11/06/2018 26/06/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Tờ trình Về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính Trong hoạt động thủy sản 11/06/2018 25/06/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 2 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản 11/06/2018 25/06/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 2 Thông tư Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư 05/06/2018 04/08/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Tờ trình Về việc ban hành Thông tư quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư 05/06/2018 04/08/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 10 Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050 04/06/2018 05/08/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 3 TCVN 2018 Quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ 10/05/2018 09/07/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở nuôi cá tra trong ao - Yêu cầu kỹ thuật bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm 06/03/2018 05/05/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN Lưới vây cá ngừ: Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật khai thác 20/01/2018 20/03/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN: Quy trình bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu cá ngừ đại dương 20/01/2018 20/03/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN thiết bị khai thác thủy sản: Lưới chụp thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật khai thác 15/01/2018 15/03/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá năm 2018 30/12/2017 28/02/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 6 Quyết định 16/12/2017 13/02/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 6 Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm Việt Nam đến năm 2030 13/12/2017 12/02/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Trang 1/6