Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
Tiêu đề Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái Văn bản
Dự thảo Kế hoạch quản lý nghề khai thác cá ngừ đại dương Việt Nam đến năm 2030 Dự thảo Kế hoạch quản lý nghề khai thác cá ngừ đại dương Việt Nam đến năm 2030 16/12/2022 15/02/2023 Dự thảo đang lấy ý kiến
Danh sách văn bản đã hết thời gian lấy ý kiến
Tiêu đề Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến Trạng thái Tải văn bản
Dự thải Tiêu chuẩn Quốc gia lần IV (TCVN) Môi trường nước nuôi trồng thủy sản trên biển 05/10/2022 05/12/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN: Phân loại và đặc trưng cơ bản ngư cụ khai thác hải sản 28/09/2022 28/11/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 22/09/2022 22/11/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN: Môi trường nước nuôi trồng thủy sản: Nước ngọt - Yêu cầu chất lượng 31/08/2022 31/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo: Ếch - Yêu cầu kỹ thuật 09/08/2022 09/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo: Giống hải sâm cát - Yêu cầu kỹ thuật 09/08/2022 09/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo: Giống sá sùng - Yêu cầu kỹ thuật 09/08/2022 09/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo: Giống cá biển 09/08/2022 09/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản - ngư trường khai thác 09/08/2022 09/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Ngư trường và nguồn lợi - loài/nhóm loài thương phẩm nghề khai thác hải sản 01/08/2022 30/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Lồng HDPE nuôi cá biển công nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật 29/07/2022 29/08/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN: Thiết bị khai thác thủy sản - Câu tay cá ngừ đại dương 20/07/2022 15/08/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 16/05/2022 15/07/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn Quốc gia "Thức ăn hỗn hợp cho cá chim vây vàng - Yêu Cầu chất lượng" 01/04/2022 29/06/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Hồ sơ “Quy hoạch bảo vệ và khai thác NLTS thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" 28/12/2021 28/02/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản, giai đoạn 2021-2030 19/10/2021 18/12/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Trang 1/8