Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
Tiêu đề Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái Văn bản
DỰ THẢO TCVN: PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN NGƯ CỤ KHAI THÁC HẢI SẢN DỰ THẢO TCVN: PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN NGƯ CỤ KHAI THÁC HẢI SẢN 28/09/2022 28/12/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảoQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 22/09/2022 22/12/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
DỰ THẢO TCVN: MÔI TRƯỜNG NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN: NƯỚC NGỌT – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG DỰ THẢO TCVN: MÔI TRƯỜNG NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN: NƯỚC NGỌT – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG 31/08/2022 30/11/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo: Ếch - Yêu cầu kỹ thuật Dự thảo: Ếch - Yêu cầu kỹ thuật 09/08/2022 09/10/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo: Giống hải sâm cát - Yêu cầu kỹ thuật Dự thảo: Giống hải sâm cát - Yêu cầu kỹ thuật 09/08/2022 09/10/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo: Giống sá sùng - Yêu cầu kỹ thuật Dự thảo: Giống sá sùng - Yêu cầu kỹ thuật 09/08/2022 09/10/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo: Giống cá biển Dự thảo: Giống cá biển 09/08/2022 09/10/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản - ngư trường khai thác Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản - ngư trường khai thác 09/08/2022 09/10/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Danh sách văn bản đã hết thời gian lấy ý kiến
Tiêu đề Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến Trạng thái Tải văn bản
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Ngư trường và nguồn lợi - loài/nhóm loài thương phẩm nghề khai thác hải sản 01/08/2022 30/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Lồng HDPE nuôi cá biển công nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật 29/07/2022 29/08/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN: Thiết bị khai thác thủy sản - Câu tay cá ngừ đại dương 20/07/2022 15/08/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 16/05/2022 15/07/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn Quốc gia "Thức ăn hỗn hợp cho cá chim vây vàng - Yêu Cầu chất lượng" 01/04/2022 29/06/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Hồ sơ “Quy hoạch bảo vệ và khai thác NLTS thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" 28/12/2021 28/02/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản, giai đoạn 2021-2030 19/10/2021 18/12/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2021-2030 15/10/2021 14/12/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 29/09/2021 29/11/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP  ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 21/07/2021 02/08/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 21/07/2021 02/08/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản 11/06/2021 06/07/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá 24/03/2021 24/05/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án phát triển ngành chế biến thủy hải sản 11/03/2021 10/05/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Giống cá nước ngọt (Cá Chiên, cá Chạch sông, cá Anh vũ) - Yêu cầu chất lượng 03/11/2020 03/01/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 4 TCVN: Nước nuôi trồng thủy sản - Yêu cầu chất lượng - Phần I - Nuôi thâm canh tôm nước lợ 27/10/2020 27/12/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Trang 1/8