Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
Tiêu đề Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái Văn bản
Danh sách văn bản đã hết thời gian lấy ý kiến
Tiêu đề Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến Trạng thái Tải văn bản
Dự thảo Kế hoạch quản lý nghề khai thác cá ngừ đại dương Việt Nam đến năm 2030 16/12/2022 15/02/2023 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thải Tiêu chuẩn Quốc gia lần IV (TCVN) Môi trường nước nuôi trồng thủy sản trên biển 05/10/2022 05/12/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN: Phân loại và đặc trưng cơ bản ngư cụ khai thác hải sản 28/09/2022 28/11/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 22/09/2022 22/11/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN: Môi trường nước nuôi trồng thủy sản: Nước ngọt - Yêu cầu chất lượng 31/08/2022 31/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo: Ếch - Yêu cầu kỹ thuật 09/08/2022 09/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo: Giống hải sâm cát - Yêu cầu kỹ thuật 09/08/2022 09/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo: Giống sá sùng - Yêu cầu kỹ thuật 09/08/2022 09/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo: Giống cá biển 09/08/2022 09/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản - ngư trường khai thác 09/08/2022 09/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Ngư trường và nguồn lợi - loài/nhóm loài thương phẩm nghề khai thác hải sản 01/08/2022 30/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Lồng HDPE nuôi cá biển công nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật 29/07/2022 29/08/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN: Thiết bị khai thác thủy sản - Câu tay cá ngừ đại dương 20/07/2022 15/08/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 16/05/2022 15/07/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn Quốc gia "Thức ăn hỗn hợp cho cá chim vây vàng - Yêu Cầu chất lượng" 01/04/2022 29/06/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Hồ sơ “Quy hoạch bảo vệ và khai thác NLTS thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" 28/12/2021 28/02/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Trang 1/8