Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
Tiêu đề Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái Văn bản
Dự thảo quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Dự thảo quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 16/05/2022 15/07/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn Quốc gia "Thức ăn hỗn hợp cho cá chim vây vàng - Yêu Cầu chất lượng" Dự thảo Quy chuẩn Quốc gia "Thức ăn hỗn hợp cho cá chim vây vàng - Yêu Cầu chất lượng" Biểu mẫu góp ý dự 01/04/2022 29/06/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Danh sách văn bản đã hết thời gian lấy ý kiến
Tiêu đề Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến Trạng thái Tải văn bản
Dự thảo Hồ sơ “Quy hoạch bảo vệ và khai thác NLTS thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" 28/12/2021 28/02/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản, giai đoạn 2021-2030 19/10/2021 18/12/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2021-2030 15/10/2021 14/12/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 29/09/2021 29/11/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP  ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 21/07/2021 02/08/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 21/07/2021 02/08/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản 11/06/2021 06/07/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá 24/03/2021 24/05/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án phát triển ngành chế biến thủy hải sản 11/03/2021 10/05/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Giống cá nước ngọt (Cá Chiên, cá Chạch sông, cá Anh vũ) - Yêu cầu chất lượng 03/11/2020 03/01/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 4 TCVN: Nước nuôi trồng thủy sản - Yêu cầu chất lượng - Phần I - Nuôi thâm canh tôm nước lợ 27/10/2020 27/12/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Xây dựng TCQG: “Giống cá nước ngọt cá thát lát còm, cá lăng đuôi đỏ, cá ét mọi, cá trê vàng, cá chạch bùn – Yêu cầu kỹ thuật” 21/10/2020 21/12/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dư thảo TCVN Thực hành Nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP) 18/05/2020 18/08/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án sản xuất và xuất khẩu tôm hùm đến năm 2025 27/03/2020 17/04/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 1 TCVN - Bộ tiêu chuẩn lồng bẫy khai thác hải sản 06/03/2020 15/05/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN 8393:2020 Vật liệu ngư cụ - Yêu cầu chất lượng 04/03/2020 03/05/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo xin ý kiến về “Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản” 24/02/2020 24/05/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển 10/10/2019 15/10/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 22/08/2019 24/08/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Giống động vật thân mềm - Yêu cầu kỹ thuật 13/08/2019 12/10/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Trang 1/7