Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
Tiêu đề Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái Văn bản
Dự thảo TCVN Cảng cá-Yêu cầu chung (lần 2) Dự thảo  TCVN Cảng cá - Yêu cầu chung (lần 2) 27/06/2024 27/09/2024 Dự thảo đang lấy ý kiến
Danh sách văn bản đã hết thời gian lấy ý kiến
Tiêu đề Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến Trạng thái Tải văn bản
DỰ THẢO TCVN GIỐNG CÁ NƯỚC MẶN - YÊU CẦU KỸ THUẬT 12/04/2024 11/06/2024 Đã hết thời gian lấy ý kiến
DỰ THẢO THÔNG TƯ Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên” 24/10/2023 23/12/2023 Đã hết thời gian lấy ý kiến
DỰ THẢO TCVN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM KÍCH DỤC TỐ CHO CÁ ĐẺ (HCG) – YÊU CẦU KỸ THUẬT 19/09/2023 17/11/2023 Đã hết thời gian lấy ý kiến
DỰ THẢO TCVN: “NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN: NUÔI CÁ TRA THÂM CANH – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG” 24/07/2023 21/09/2023 Đã hết thời gian lấy ý kiến
DỰ THẢO TCVN: “GIỐNG CUA BIỂN - YÊU CẦU KỸ THUẬT” 19/07/2023 16/09/2023 Đã hết thời gian lấy ý kiến
DỰ THẢO TCVN: "TCVN - PHƯƠNG PHÁP CẢM QUAN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MỰC" 12/06/2023 24/07/2023 Đã hết thời gian lấy ý kiến
DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA THIẾT BỊ KHAI THÁC THỦY SẢN - LƯỚI MÀNH - THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 06/06/2023 07/08/2023 Đã hết thời gian lấy ý kiến
THUYẾT MINH DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA THIẾT BỊ KHAI THÁC THỦY SẢN – LƯỚI VÂY CÁ CƠM - THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 06/06/2023 07/08/2023 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Kế hoạch quản lý nghề khai thác cá ngừ đại dương Việt Nam đến năm 2030 16/12/2022 15/02/2023 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thải Tiêu chuẩn Quốc gia lần IV (TCVN) Môi trường nước nuôi trồng thủy sản trên biển 05/10/2022 05/12/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN: Phân loại và đặc trưng cơ bản ngư cụ khai thác hải sản 28/09/2022 28/11/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 22/09/2022 22/11/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN: Môi trường nước nuôi trồng thủy sản: Nước ngọt - Yêu cầu chất lượng 31/08/2022 31/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo: Ếch - Yêu cầu kỹ thuật 09/08/2022 09/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo: Giống hải sâm cát - Yêu cầu kỹ thuật 09/08/2022 09/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo: Giống sá sùng - Yêu cầu kỹ thuật 09/08/2022 09/10/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Trang 1/9