Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
Tiêu đề Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái Văn bản
Dự thảo Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2021-2030 Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Ông Trần Thanh Dương - Vụ Khai thác Thủy sản; Email: tranthanhduong@mard.gov.vn - ĐT: 0915002277 15/10/2021 14/12/2021 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Tổng cục Thủy sản, Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, HN (bản word gửi vào địa chỉ email: phuongnm.tcts@mard.gov.vn) 29/09/2021 29/11/2021 Dự thảo đang lấy ý kiến
68/2021/TT-BTC Quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 06/08/2021 31/12/2021 Còn hiệu lực
47/2021/TT-BTC Quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 24/06/2021 31/12/2021 Còn hiệu lực
Danh sách văn bản đã hết thời gian lấy ý kiến
Tiêu đề Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến Trạng thái Tải văn bản
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP  ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 21/07/2021 02/08/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 21/07/2021 02/08/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản 11/06/2021 06/07/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá 24/03/2021 24/05/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án phát triển ngành chế biến thủy hải sản 11/03/2021 10/05/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Giống cá nước ngọt (Cá Chiên, cá Chạch sông, cá Anh vũ) - Yêu cầu chất lượng 03/11/2020 03/01/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 4 TCVN: Nước nuôi trồng thủy sản - Yêu cầu chất lượng - Phần I - Nuôi thâm canh tôm nước lợ 27/10/2020 27/12/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Xây dựng TCQG: “Giống cá nước ngọt cá thát lát còm, cá lăng đuôi đỏ, cá ét mọi, cá trê vàng, cá chạch bùn – Yêu cầu kỹ thuật” 21/10/2020 21/12/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dư thảo TCVN Thực hành Nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP) 18/05/2020 18/08/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án sản xuất và xuất khẩu tôm hùm đến năm 2025 27/03/2020 17/04/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 1 TCVN - Bộ tiêu chuẩn lồng bẫy khai thác hải sản 06/03/2020 15/05/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN 8393:2020 Vật liệu ngư cụ - Yêu cầu chất lượng 04/03/2020 03/05/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo xin ý kiến về “Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản” 24/02/2020 24/05/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển 10/10/2019 15/10/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 22/08/2019 24/08/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Giống động vật thân mềm - Yêu cầu kỹ thuật 13/08/2019 12/10/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Giống cá nước mặn, lợ - Yêu cầu kỹ thuật 13/08/2019 12/10/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy trình "Xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên vượt qua ranh giới cho phép trên biển" 30/07/2019 10/08/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá từ Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá tại Tổng cục Thủy sản 21/06/2019 26/06/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - hỗn hợp khoáng (primix khoáng), hỗn hợp vitamin - Yêu cầu kỹ thuật 09/05/2019 08/07/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Trang 1/7