Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin về các vụ việc phát sinh đột xuất hoạt động nghề cá trên biển, cá nhân; tổ chức có thông tin phản ánh vui lòng liên hệ số điện thoại

04.6273.7323 và 04.6273.3279

 

Đường dây nóng  tiếp nhận thông tin tố giác về sử dụng chất cấm, kháng sinh cấm trong chăn nuôi, cá nhân; tổ chức khi có thông tin phản ánh vui lòng liên hệ số điện thoại sau:

0917.808.11308. 402.526

 

Ý kiến bạn đọc